STA M

Verzamelen

Header verzamelen

Het STAM richt zich in zijn verzamelbeleid op het fysieke uitzicht van de stad Gent, de veranderingen die daarin plaatsvinden en de 'binnenzijde van de buitenkant': de maatschappelijke context (stedenbouwkundig, architecturaal, politiek, economisch, sociaal, cultureel enz.), de inzichten en debatten, de getuigenissen en de beleving van gebruikers en bewoners in verband met de veranderende stad... Alles wat met en in Gent gebeurt en wat met de stad en met 'Gentse stedelijkheid' te maken heeft: daar staat het STAM voor.

Zo kan het stadsmuseum actuele stedelijke processen in een historische context plaatsen. Het STAM doet dat in de context van het bredere fenomeen 'stedelijkheid' en stemt zijn verzamelbeleid af met andere Gentse instellingen die collecties beheren.

Vier lijnen

De onderwerpen waarrond materiaal over de evoluerende fysieke stad verzameld wordt, situeren zich steeds op vier lijnen.

  • plaatsgebonden versus stadsbreed
  • punctuele gebeurtenissen versus langetermijnevoluties
  • historisch versus actueel
  • Gentse verschijnselen versus wereldwijde fenomenen i.v.m. stedelijkheid

Concreet

Hoe zal de collectie van het STAM door dit verzamelbeleid worden verrijkt?

  • Met beelden (foto's, films) - het STAM zal behalve als verzamelaar van beelden, ook optreden als initiatiefnemer voor het maken van beelden met een artistieke meerwaarde die vervolgens in de collectie worden opgenomen. (Foto: Belfort en Stadshal in opbouw, Marc De Blieck)
  • Met maquettes - zowel van gerealiseerde als van niet gerealiseerde projecten, en met gegevens over de context en de grotere gehelen waarin en waarvoor de maquettes zijn gemaakt.
  • Met mondelinge getuigenissen - van beeldbepalende Gentse personaliteiten en van gebruikers en bewoners van plaatsen.
  • Desgevallend met straatmeubilair en andere driedimensionale objecten

De bestaande collectie

De keuze om zich te richten op het fysieke uitzicht van de stad Gent die voor het actuele verzamelbeleid wordt gemaakt, is ook van toepassing op het historische luik.

Bijzondere aandacht is nodig voor de grote lacunes in de STAMcollectie betreffende de 19de en 20ste eeuw. De eerste stappen voor een inhaalbeweging zijn gezet. Dit blijft de komende jaren een aandachtspunt.

Omdat het STAM in Gent één van de weinige musea is met een collectie die meer dan 250 jaar terug gaat in de tijd, heeft het een verantwoordelijkheid wat het ancien régime betreft. Waar mogelijk zal het STAM dan ook inspelen op opportuniteiten die zich op dit vlak voordoen.

Een nieuwe aanwinst?

De collectie van het STAM groeit elk jaar. De medewerkers zijn actief op zoek naar stukken die een aanvulling zijn voor de collectie. Misschien heb jij wel iets dat je wil schenken, legateren of verkopen?

Denk je over een stuk te beschikken die binnen de STAMcollectie past en wil je dit aan het STAM aanbieden? Contacteer ons dan gerust. Bezorg ons als het kan ook meteen een foto van en achtergrondinformatie over het object.

STAMcontact: Bram Janssens
T +32 (0)9 267 14 65
E-mail: bram.janssens@stad.gent

Meest bekeken collectie-items

Stadsmuseum Gent

Bijlokesite
Godshuizenlaan 2 - 9000 Gent
09 267 14 00
info@stamgent.be

  • Vlaanderen verbeelding werkt
  • Logo Gent 125Px
made by