STA'M

onderzoek

handle with careMomenteel wordt via het project MovE van de Provincie Oost-Vlaanderen gewerkt aan de volledige digitale ontsluiting van de STAMcollectie. Op deze website is een gedeelte van de collectie online te bekijken. Ook op de website van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, www.kikirpa.be, is de collectie raadpleegbaar.

Ondertussen worden specifieke deelcollecties één voor één onderzocht, in beeld gebracht en geïnventariseerd, zoals de penningen en de glasramen. En er zijn natuurlijk ook bijzondere stukken die inspireren tot onderzoek, zoals de wolvenpoot en het 'Panoramisch gezicht op Gent'...

de wolvenpoot

De recente herontdekking van een gemummificeerde dierenpoot was het begin van een zoektocht met onzekere uitkomst. Heeft die poot iets met Gent te maken, en waar komt hij dan vandaan? Vertelt hij nog iets over zijn vroegere dierlijke eigenaar? En wie verzamelde dergelijke dingen?

Dankzij een historische speurtocht, wat biologisch onderzoek en een consultatie bij het DNA-labo, kon archeozoöloog Anton Ervynck in 2013 enkele boeiende bevindingen voorleggen.

Hij deed dat in de lezing 'In het uur van de wolf' en in de wetenschappelijk artikelen 'De poot van de wolf aan de poort van het Steen' in 'Handelingen der Maatschappij der Geschiedenis en Oudheidkunde' (pdf - 3MB) en 'De poot van de wolf aan de poort van het steen (deel 2)' in 'Handelingen der Maatschappij der Geschiedenis en Oudheidkunde' (pdf - 1MB). In juni 2014 publiceerde het digitale Eos Weekblad het artikel 'Is deze poot van de allerlaatste Vlaamse wolf?'.

panoramisch gezicht op gent

Het 'Panoramisch gezicht op Gent 1534' is één van de pronkstukken van de STAMcollectie en neemt een centrale plaats in binnen het museumcircuit. Naar dit anonieme schilderij werd in 2011 een uitgebreid bronnenonderzoek gevoerd dat de authenticiteit van het werk in twijfel trok. Het STAM besloot daarop om bijkomend materiaaltechnisch en vergelijkend onderzoek te laten uitvoeren.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in 'Het panoramisch gezicht op Gent 1534' in 'Handelingen der Maatschappij der Geschiedenis en Oudheidkunde' (pdf - 3MB)

glasramen

De STAMcollectie telt ongeveer 300 kleine glasramen van absolute topkwaliteit. De meeste stammen uit de 16de eeuw, het hoogtepunt van de glasramenindustrie. Een aantal zijn ingewerkt in ramen van gebouwen, andere zitten los in depot. Met een medewerkster van het Koninklijk Instituut Kunstpatrimonium België (KIK) werd een inventaris opgemaakt van de deelcollectie glasramen. Het KIK heeft van alle glasramen digitale opnames gemaakt.

De inventaris van de glasramen werd gepubliceerd in november 2011 in het boek 'Silver-Stained Roundels and Unipartite Panels before the French Revolution. Flanders, Vol.2: The provinces of East and West Flanders' . Door C.J. Berserik en J.M.A. Caen, Corpus Vitrearum, Turnhout, Brepols.

penningen

De omvangrijke verzameling Gentse medailles of penningen van de STAMcollectie is momenteel het onderwerp van een diepgaande studie. Een gedigitaliseerde inventaris van dit ensemble, raadpleegbaar via het internet, zal de rijkdom en variëteit ervan bekendmaken bij het grote publiek. Dit kan ook een aanzet zijn om de verzameling in de toekomst verder uit te bouwen tot een volwaardig penningenkabinet van de stad Gent.