STA M

De vierkante kilometer

Header Vierkantekilometer

Het STAM brengt sinds 2010 de geschiedenis van Gent tot leven. De enorme luchtfoto van de stad in de eerste zaal is al jaren de publiekslieveling. Elke tegel van de luchtfoto komt overeen met één vierkante kilometer in het echt. De komende jaren haalt het STAM onder de noemer 'De vierkante kilometer' tegel per tegel de verborgen verhalen van de stad boven, samen met een verhalenverzamelaar ter plaatse die bewoners betrekt.

Verborgen verhalen

Doel? Geschiedenis schrijven! Meerbepaald: stádgeschiedenis schrijven, bíj-schrijven. Op mensenmaat.

Opsporen wat leeft onder de bewoners aan verborgen verhalen, urban legends, petites histoires. Verloren gewaande verzamelingen en nog niet uitgewiste sporen van het verleden traceren. Een plaats geven aan dat wat wijk én stad mee vormt, maar meestal onder de radar blijft.

En dit alles vervolgens delen met iedereen... Wat bewaard moet worden, onderbrengen in archieven. Wat verteld moet worden, tonen in stad en/of STAM en online.

Wat, hoe en wanneer? Dat wordt per tegel uitgedacht. Op maat van het verzamelde materiaal en in dialoog met wie meewerkt. Wil je graag meewerken en/of heb je ideeën? Stuur dan zeker een mailtje naar Tina De Gendt via tinadegendt@gmail.com.

Verhalenverzamelaar: Tina De Gendt

STAMs verhalenverzamelaar is momenteel historica Tina De Gendt, ze is als het ware een 'historian in residence'. Ze betrekt buurtbewoners en enthousiastelingen en samen met hen tekent ze vergeten geschiedenissen op, spoort verloren archieven op.

Verhalen van lang en heel lang geleden, maar evengoed van heel recent. In de 19de-eeuwse gordel van Gent (Brugse Poort, Rabot, Muide, Dampoort, Ledeberg, …) valt er geen tijd te verliezen: door de snelle veranderingen dreigen heel wat ‘hidden histories’ verloren te gaan. De focus ligt op verhalen die niet alleen raken aan wijk of buurt, maar ook aan de grotere stadsgeschiedenis.

Voor elke vierkante kilometer organiseert Tina gratis wijkwandelingen voor de buurt. Ze doet dan de histories die ze al sprokkelde uit de doeken, en zet zo de toehoorders aan om zelf ook weer verhalen te delen. Een mooie wisselwerking komt zo tot stand en tot leven.

Wijkwandelingen voor iedereen

Naar aanleiding van de expo op het STAMplein: 'De vierkante kilometer - Rabot' hebben we in samenwerking met Nicolas Marichal en illustratrice Helene Lespagnard een wandelplan ontwikkeld. Ontdek zelf verrassende, verborgen vondsten in het Rabot!

Ook los van de residenties wil het STAM de wijkwandelingen aanbieden: voor mensen die geen onmiddellijke link met de buurt hebben en nadat 'De vierkante kilometer' er gepasseerd is. Hou onze STAMkalender in de gaten, daar zie je het als er wandelingen zijn waarop je kan intekenen.

STAM en Erfgoedcel Gent werken samen met gidsenvereniging Gandante om de wandelingen aan groepen aan te bieden. Hier vind je alle informatie!

In het STAM, op het STAMplein

Het STAMplein is een stukje museum dat gratis toegankelijk is en waar 'De vierkante kilometer' altijd een plaats zal hebben. Het STAM haalt er fragmenten van de levende stad binnen.

Momenteel zijn op het STAMplein de vondsten van tegel K19 - Ledeberg te zien!

Stadsmuseum Gent

Bijlokesite
Godshuizenlaan 2 - 9000 Gent
09 267 14 00
info@stamgent.be

  • Vlaanderen verbeelding werkt
  • Logo Gent 125Px
made by