STA M
Agenda

liber floridus (1121), de wereld in een boek

30.09.2011 08.01.2012

Lambertus, een kanunnik van Sint-Omaars (nu in Frans-Vlaanderen), vatte in de vroege 12de eeuw de kennis van zijn voorgangers samen in het Liber Floridus. Hij beschreef de wereld en de kosmos, en het leven van de mens binnen dit grotere geheel. Zijn eigen inbreng lag vooral op het gebied van kosmografie, geografie en cartografie.

Lambertus illustreerde zijn bevindingen met kleurrijke miniaturen, die van deze middeleeuwse encyclopedie een prachtwerk maken. Vier eeuwen voor de cartografie een zelfstandige discipline werd, tekende hij al kaarten van de wereld. En de aarde, die was wel degelijk... bol!Het Liber Floridus is een wereldvermaard handschrift, dat op de topstukkenlijst van de Vlaamse Gemeenschap staat. Het is afkomstig uit de Sint-Baafsabdij in Gent en behoort nu tot de collectie van de Universiteitsbibliotheek Gent.

De tentoonstelling in het STAM brengt wetenschappelijke inzichten over dit middeleeuwse topstuk in een aantrekkelijk en boeiend verhaal. Kostbare verluchte handschriften uit de late 8ste tot de 12de eeuw, in bruikleen gegeven door instellingen uit binnen- en buitenland, tonen het Liber Floridus tussen zijn bronnen en werken van Lambertus’ tijdgenoten.

De tentoonstelling in het STAM brengt wetenschappelijke inzichten over dit middeleeuwse topstuk in een aantrekkelijk en boeiend verhaal. Kostbare verluchte handschriften uit de late 8ste tot de 12de eeuw, in bruikleen gegeven door instellingen uit binnen- en buitenland, tonen het Liber Floridus tussen zijn bronnen en werken van Lambertus’ tijdgenoten.

i.s.m. de vakgroepen Geografie (Faculteit Wetenschappen), Archeologie, Geschiedenis en Letterkunde (Faculteit Letteren & Wijsbegeerte) en de Universiteitsbibliotheek Gent.

3x middeleeuwse manuscripten

Goddelijke klanken - 7 eeuwen Gregoriaanse handschriften in Vlaanderen
M-Museum Leuven
08.09.2011 - 27.11.2011

Vlaamse miniaturen
Koninklijke Bibliotheek van België
30.09.2011 - 30.12.2011

Ook in het STAM

Stadsmuseum Gent

Bijlokesite
Godshuizenlaan 2 - 9000 Gent
09 267 14 00
info@stamgent.be

  • Vlaanderen verbeelding werkt
  • Logo Gent 125Px
made by