STA'M

ondergronds in de stad

Web Campagnelbeeld

Hoe de stad er boven de grond uitziet, ervaren we elke dag. Maar wat zit er ónder de gebouwen en straten allemaal verborgen? In 'Ondergronds in de stad' legt het STAM de wereld onder je voeten bloot. (Beeld: Reporters / Tim Dirven)

De aarde is opgebouwd uit vele lagen die miljarden jaren oud zijn. Alleen in het bovenste laagje van de aardkorst is het ecosysteem aan het werk. In die natuurlijke bodem vol leven van planten en dieren, is ook de mens actief. Hij woelt en graaft er om allerlei redenen … en hij bouwt er steden op. Steden die even druk zijn onder- als bovengronds.

Hoe hoger de gebouwen, hoe dieper de fundamenten. Riolen, afval, opslagplaatsen en parkeergarages? Ingraven! Via tunnels verplaatsen we ons snel en ongehinderd. Kilometers kabels en buizen voorzien de stad van water, energie en data. Dankzij ondergrondse infrastructuren blijft de stad bovengronds leefbaar.

De ondergrond is ook de plek waar we onze dierbaarste schatten aan toevertrouwen, waarin we ons verschuilen en onze doden begraven. Verdiep je in de wonderlijke stad onder de stad.

In samenwerking met Rotor en Studio ORKA.

studio ORKA

Studio ORKA richt in deze expo de hoofdlamp op dieren die op -1 onder de stad leven … Raakt de ondergrond té vol? Wat vinden de dieren er van? Vraag het aan rat, mol, mier en pier!


rondleidingen voor iedereen

De derde zondag van elke maand organiseert het STAM een gidsbeurt waar iedereen kan op intekenen. Want een gids vertelt dingen die bijblijven! Van december 2019 tot september 2020 gaan deze rondleidingen in de expo 'Ondergronds in de stad' door. Start om 11 uur, je betaalt je inkom plus 5 euro voor de rondleiding (inkom voor Gentenaars gratis op zondag tussen 10 en 13 uur). Inschrijven kan hier.

rondleidingen voor gezinnen

De eerste zondag van elke maand: gidsbeurten speciaal voor gezinnen, voor groot en klein samen! Ook start om 11 uur, je betaalt je inkom plus 5 euro voor de rondleiding (inkom voor Gentenaars gratis op zondag tussen 10 en 13 uur en voor kinderen t.e.m. 18 jaar is de STAMinkom altijd gratis). Inschrijven kan hier.

randprogramma

Koppel je je bezoek aan de expo graag aan een extra activiteit? Gelegenheden genoeg: we doen film i.s.m. KASKcinema, en extra's i.h.k.v. vakanties, de Dag van de Wetenschap, Museumnacht, Erfgoeddag ... Hou zeker onze STAMactiviteitenagenda in de gaten.

rondleidingen voor groepen

 • Rondleidingen met een gids
 • Combinaties: expo + wandeling, boot, catering ... Bel T +32 (0)9 267 14 10, wij denken met je mee in functie van je groep.
 • Zaalhuur & events

voor scholen

Vrij bezoek is steeds mogelijk - en goed om weten: kinderen/jongeren t.e.m. 18 jaar kunnen gratis binnen in het STAM. Ook voor de begeleidende leerkrachten is het STAMbezoek gratis.
 • Voor lagere scholen: er zal een lesmap beschikbaar zijn online. Er zijn rondleidingen op maat (boek nu al) én er zullen ook doe-ateliers zijn waarin aan wonderlijk bodemonderzoek wordt gedaan.
 • Voor het secundair onderwijs: rondleidingen op maat (boek nu al).

Sla er hier het STAMscholenaanbod op na.


partners

 • Vlaanderen
 • Erkend Museum
 • Logo Gent 125Px
 • Logo Rotor 200
 • Logo Studio Orka Zw Wit
 • Logo Nb N Nieuwsblad Rechthoek
 • Radio2 Red Rgb
 • Eos Logo Maandblad