STA'M

at home. collectief bouwen en wonen

Athome Web

De rondreizende tentoonstelling ‘Daheim / Bauen und Wohnen in Gemeinschaft' van het DAM (Deutsches Architekturmuseum Frankfurt) is in de lente en zomer 2018 te gast in de abdijkerk van het STAM.
Foto: Michael Feser

Verdichting in steden vormt een opportuniteit voor de woningbouw in Vlaanderen. Kleiner gaan wonen kan perfect samengaan met – zoals de Vlaamse Bouwmeester voorstelt – delen van ruimte om de woonkwaliteit te verhogen. Een gezamenlijke tuin, fietsenstalling of werkruimte voor meerdere gezinnen bijvoorbeeld ...

Er vallen vele vormen van collectief bouwen en wonen te bedenken. Daarom is het waardevol om voorbeelden naast elkaar te zetten. In deze tentoonstelling tonen eenentwintig buitenlandse referentieprojecten hoe collectiviteit kan leiden tot vernieuwende oplossingen voor dichter wonen.

Diverse vormen van collectiviteit komen aan bod: van het samen bouwen, over het delen van voorzieningen, tot deels samen leven (koken, werken, spelen ...). Alle eenentwintig staan de projecten garant voor kwaliteitsarchitectuur en geven ze met een vernieuwend ruimtelijk concept antwoord op de woonwensen van hun bewoners en de eigenheid van hun locatie. Foto: Jan Windszus

Wat de projecten nog meer kenmerkt: ze zijn niet gerealiseerd door projectontwikkelaars, maar door bouwgroepen, corporaties en coöperatieven. De basiselementen zijn: gemeenschappelijke eigendom van gebouw/terrein, ontwerp in nauw overleg met de andere bewoners, en een keuze om bewuster samen te leven.

De projecten staan tentoongesteld in plannen, maquettes en foto's. Er is ook achtergrondinformatie te vinden over de financiering, de rechtsvormen en de vereiste planningsfases.

Misschien herken je jezelf en je bouw- en woonambities in de cases, of net niet? Deze expo biedt volop voorbeelden en inspiratie.

publicatie

De expo wordt begeleid door het boek 'At home. Building and Living in Communities' uitgegeven door Birkhauser, dat in de STAMshop te koop zal zijn.

I.s.m. Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, Dienst Wonen en Team Gentse Bouwmeester

© foto's: Phile Deprezpartners

  • 2012 Logo Architectuurwijzer 3300
  • Images