STA M
Bestraffing van Elymas door Paulus Collectie

Bestraffing van Elymas door Paulus

het wandtapijt is het zevende uit de reeks van tien met de Geschiedenis van Petrus en Paulus, geweven voor de Gentse Sint-Pietersabdij in opdracht van abt françois d'Avroult. Het stelt het verhaal voor van Elymas, joods tovenaar en vals profeet, die Sergius Paulus, gouwerneur van Cyprus, door listen poogde van het Christelijk geloof af te houden. Elymas wordt hiervoor gestraft met blindheid. het distichon in de boord van het wandtapijt heeft hierop betrekking. Wandtapijten, die deel uitmaken van een reeks van tien tapijten met als thema 'de handelingen van de apostelen'. De reeks werd geweven in Brussel, in opdracht van François d'Avroult, abt van de Sint-Pietersabdij te Gent tusen 1556 en 1597. Het ontwerp van de reeks werd lang toegeschreven aan Michiel Cocxie, maar waarschijnlijker was het Pieter De Kempeneer, een Brussels schilder, die de cartons tekende. De reeks kan worden opgedeeld in twee groepen van vijf. De eerste groep gaat over de eerste kerkvader, Petrus. Het eerste tapijt stelt Christus voor die over het water loopt en Petrus tot zich roept; het werd in 2005 aangekocht door de Stad Gent, en bevindt zich nu in de Sint-Pietersabdij. Het tweede tapijt stelt het pinksterwonder voor, het derde de dood van Ananias. Het vierde tapijt beeld het visioen van de Petrus af, en behoort ook tot onze collectie. Met de kruisdood van Petrus wordt de eerste groep afgesloten. De tweede groep tapijten gaat over Paulus; vier ervan bevinden zich in een franse privé-collectie, het vijfde behoort tot de collectie van het STAM. Het eerste verbeeldt de bekering van Saulus, het tweede de bestraffing van Elymas, het derde de prediking van Paulus op de Aeropagus te Athene, het vierde de schipbreuk op Malta, en het vijfde ten slotte toont de onthoofding van Paulus. Alle tapijten hebben een brede boord, versierd met bladwerk en wijnranken; de vier hoeken worden geaccentueerd met een mascaron. Centraal bovenaan staat rechts het wapenschild van abt d'Avroult met als devies Finis legis Charitas (het einde van de wet is liefde) en rechts het wapenschild van de Sint-Pietersabdij met als devies Pour Bien. Tussen de twee wapens bevindt zich telkens een bijbels tekstfragment dat de voorstelling verklaart.
Objectnaam
tapisserie
Vervaardiger
Pieter De Kempeneer,Frans Ghieteels
Datering
16de eeuw
Objectnummer
A76.01.2-2

Objectgegevens

Materiaal
wol,zijde
Afmetingen
(geheel) hoogte 280 cm,(geheel) breedte 580 cm
Plaats
Brussel, België

Bekijk ook

Stadsmuseum Gent

Bijlokesite
Godshuizenlaan 2 - 9000 Gent
09 267 14 00
info@stamgent.be

  • Vlaanderen verbeelding werkt
  • Logo Gent 125Px
made by