STA'Mtickets
 collectie

Gezicht op de Lievekaai te Gent

Geschilderde stadsgezichten van Gent vormen een belangrijk onderdeel van de collectie van het STAM. Ze tonen de gedaanteverwisselingen en transformaties van straten, pleinen, wijken en het randgebied van de stad door de eeuwen heen. Naast de 17de- en 18de-eeuwse, laten vooral de 19de-eeuwse kunstenaars zich inspireren door de stad. Het historische stadscentrum met de middeleeuwse monumenten sprak het meest tot hun verbeelding. Belfort, Sint-Niklaaskerk, Sint-Baafskathedraal, Sint-Baafs- en Sint-Pietersabdij, evenals de beroemde Koren- en Graslei zijn vaak het onderwerp bij kunstenaars als Pierre François De Noter (1779 – 1842) en François Jean Louis Boulanger (1819 -1873). Voor het STAM zijn dergelijke stadsgezichten vaak unieke bronnen die de toestand vóór de stedenbouwkundige ingrepen visualiseren. Het Stadsmuseum poogt dan ook zijn verzameling stadsgezichten uit te breiden met minder vaak in beeld gebrachte stadsdelen. De aankoop van het schilderij 'Gezicht op de Lievekaai' (ca. 1855-1860) van F. J. L. Boulanger, dat een stukje van de Prinsenhofwijk voorstelt, is daarvan een mooi voorbeeld.

objectgegevens