STA'M
 collectie

De Augustijnenkaai langs de Lieve te Gent

Dit werk is één van de talrijke stadsgezichten die De Noter in de jaren 20 van de 19de eeuw schilderde in Gent. We zien een deel van de infirmerie van het Augustijnenklooster afgebeeld dat hoog uitsteekt boven de gebouwen aan de kaai. De infirmerie in 1675 in baksteen opgetrokken, telt drie bouwlagen. Op de achtergrond is de Lievebrug, het donjon van het Gravensteen en de toren van de Sint-Baafskathedraak goed te herkennen. De zwaaikom van de Lieve, aangelgd in 1611 zal in 1836 gedempt worden.

objectgegevens