STA'M
 collectie

Portret van Eerwaarde Moeder Roberte

Portret van Eerwaarde Moeder Roberte, die waarschijnlijk in 1961 algemeen overste werd van de Cisterciënzerzusters van Gent. Ze poseert in kloosterhabijt voor het wapenschild van de Cisterciënzerzusters. Het Huis van Alijn bezit een aantal glasnegatieven van waarschijnlijk dezelfde overste (objectnummers 2003-010-208, 2003-010-045 en 2003-010-039).

objectgegevens