STA'Mtickets

lezing: aan tafel met de middeleeuwse kloosterlingen

Anton Web

De voeding binnen een kloostergemeenschap werd bepaald door doorgaans strenge voorschriften, met als resultaat een menu dat duidelijk verschilde van de rest van de vroegere maatschappij. Dat blijkt uit historische teksten, maar archeologisch onderzoek kan aantonen of de theorie zich in de dagelijkse praktijk vertaalde. De opgraving van een 16de-eeuwse beerput uit het Bijlokeklooster biedt een kans om dit meer dan interessante thema opnieuw aan te snijden. Hoe organiseerden de toenmalige kloosterzusters de bevoorrading van hun keuken? En verscheen voor elk lid van de gemeenschap hetzelfde op het bord? Dit en veel meer zijn de vragen die in de lezing aan bod komen.

anton ervynck

Anton Ervynck (°1961) studeerde Dierkunde aan de Universiteit Gent en behaalde zijn doctoraat aan de Universiteit van Amsterdam. Hij bestudeert dierenresten uit Vlaamse archeologische vindplaatsen, meestal uit de Romeinse, middeleeuwse en meer recente tijden. De relatie tussen mens en dier staat daarbij centraal, waarbij - vanuit menselijk oogpunt - voeding een belangrijk thema blijft. (foto: © VLIZ)

randprogramma 'vlaamse meesters in situ'

Deze lezing (4 van 4) maakt deel uit van het STAMrandprogramma 'Vlaamse Meesters in Situ'.

uit de STAMcollectie

  • periode 
  • vervaardiger 
  • materiaal