STA'Mtickets
 collectie

Gedenkpenning Liberaal festival te St-Amandsberg, 1887

Het gekroonde Belgische wapenschild wordt gehouden door twee leeuwen die ook een ketting met ereteken onder het schild houden met tussen de ketting versieringen en eronder op een banderol, L’ UNION FAIT LA FORCE en met rondom een geprofileerde rand. Op de keerzijde is in de onderste helft op een cirkel, LIBERAAL / FESTIVAL / VAN / ST AMANDSBERG / 28 AUGUSTUS / 1887 ( de eerste en laatste zin volgend de rand, de vierde zin in naar boven gebogen) met rond de cirkel muziekinstrumenten en erboven een lauwerkrans op sokkel ; rondom een geprofileerde rand (er zijn een paar kleine stempelbreuken op de keerzijde vanaf de rand naar binnen toe). Een week vóór de jaarlijkse gemeentefeesten werd op 28 september 1887 te Sint-Amandsberg een groot festival georganiseerd. Vierendertig muziekmaatschappijen namen er aan deel en verzamelden om 14:15 aan de grens van de gemeente op de Antwerpsesteenweg. Er waren vier podia opgetrokken, twee op de Dendermondse- en twee op de Antwerpsesteenweg. Waarschijnlijk ontvingen alle deelnemende verenigingen deze herdenkingsmedaille.

objectgegevens