STA'Mtickets
 collectie

Model van het schip 'de Maagd van Gent'

Geelkoperen kopie van het houten model "De Maegt van Ghendt", een vermoedelijk 17de eeuws oorlogsschip, nu bewaard in het Gruuthuuse-museum te Brugge. Op de achtersteven bevindt zich een cartouche met de voorstelling van de Maagd van Gent en het opschrift: 'MAAGD VAN GENT'. De zilversmid Jean Baptiste Le Marischale vervaardigde het model in 1684. Het werd in 1758 gewijzigd door J. Clément. Toen werd de vooruitstekende boeg stomper gemaakt. Hieraan herinnert de koperen plaat op de achtersteven: RENO(vavit) /IOANNES / CLEMENT/ 1758. De drie masten ontbreken. Dit model werd door Jean de Kerchove, heer van Vaulx en Schepen van de Keure geschonken aan de nering der Vrije Schippers te Gent. Het diende waarschijnlijk als triomfschip in optochten en processies.

objectgegevens