STA'M
 collectie

Karel van Lorreinen op de schieting van het Sint-Jorisgild te Gent in 1752

Van Reysschoot maakte dit grote schilderij in opdracht van de Sint-Jorisgilde om het bezoek aan de gilde te herdenken van landvoogd Karel van Lorreinen op 12 juni 1752. Karel van Lourreinen vereerde de gilde door zelf naar de vogel te schieten. De schilder heeft het ogenblik afgebeeld waarop aan de vorst, die rechts van de gaaipers staat, een pijl aangeboden wordt door de barones Anna Carolina Dellafaille. Zij is gekleed in het uniform van de Sint-Joris gilde en komt te paard aangereden. De Augustijnen hadden bij de gelegenheid een historische Ommegang georganiseerd met aankomst op de Kouter. Rechts had Emmanuel van Reysschoot een theater of een erepodium opgetrokken. Helemaal achteraan is de Sint-Sebastiaansschouwburg te zien waar de hertog 's avonds een toneelstuk en een gemaskerd bal bijwoonde. Dit gedenkwaardig moment is tweemaal voor de gilde geschilderd, een keer door Filips Karel Marissal en een keer door Pieter Johannes van Reysschoot. Dit wordt bewezen door de rekeningen van de gilde. Marissal ontving echter een veel kleiner bedrag. Hieruit kan worden afgeleid dat van de twee schilderijen die bewaard worden in het STAM, het kleinste van Marissal is en het grootste van van Reysschoot. Deze laatste werd dan ook betaald om een groot aantal portretten van gildeleden op zijn doek aan te brengen. Hij tekende ze hiervoor eerst naar leven. Het schilderij werd voltooid in 1757 en op vier november van dat jaar werd het ingehuldigd in het gildelokaal. Dit werk is eigendom van de Sint-Joris gilde

objectgegevens