STA'M
 collectie

De Sint-Jacobsmarkt en de Vlasmarkt te Gent

Het schilderij toont de vlasmarkt aan de voet van de Sint-Jacobskerk. Volgens de kledij van de figuren moet het werk dateren van rond het midden van de vorige eeuw. Het uitzicht op de kerk is dat van voor de grote restauratiewerken, waarbij onder meer de westgevel (in 1869) en de transeptgevels (in 1889-1891) gewijzigd werden (F. De Smidt, de Sint-Jacobskerk te Gent. Archeologische Studie, Brussel 1966, p. 40, 43, 47, afb. 116).

objectgegevens