STA'Mtickets
 collectie

Ontwerptekening van het stadhuis, gevel Hoogpoort

De ingelijste geveltekeningen werden in 1848 door het stadsbestuur overgedragen aan het museum dat toen beheerd werd door de Commissie vann monumenten en stadsgezichten. In 1878 werden beide geveltekeningen (kant Hoogpoort en Kant Botermarkt inv. 473) uitgeleend voor een internationale tentoonstelling in Parijs. In 1879 wordt J. Spilthoorn, aannemer wonende aan de Coupure te Gent bestaald voor het leveren van twee ruiten bestemd voor het opnieuw inlijsten van de twee geveltekeningen. Hij ontvangt 76 frank.

objectgegevens