STA'M
 collectie

Retabel met Oordeel van Salomon en Graflegging

Het retabel is samengesteld uit een houten gebeeldhouwde omlijsting, versierd met beschilderde en vergulde reliëfdecoratie, waarin twee Mechelse (?) albasten reliëfs, namelijk in het fronton een Graflegging en centraal het Oordeel van Salomon zijn ingepast. Het reliëf met het oordeel van Salomon hoorde aanvankelijk niet bij dit retabel. De omlijsting met het reliëf van de graflegging is in 1884 aan het museum geschonken door F. Vander Haeghen. Het reliëf met het Oordeel van Salomon is in 1894 aangekocht in Aalst bij Veilinghuis Van Langenhove vermoedelijk door bemiddeling van de heer De Vos. Het werd dan vermoedelijk ingepast in het retabel. Nochtans is er in 1848 in de archieven al een vermelding die op dit retabel zou kunnen betrekking hebben. A. De Schrijver, conservator van het Bijlokemuseum opperde in 1967 de idee dat het object misschien in die tijd in bruikleen was in het museum en later defintief aan het museum werd geschonken. Daarnaast vermelden de rekeningen van de museumcommissie in 1877 een restauratie van een renaissance retabel door beeldhouwer G.Kasteleyn. Het is niet dudielijk of het hier over dit retabel gaat.

objectgegevens