STA'Mtickets
 collectie

Inhuldigingspenning van Maria Theresia in Vlaanderen, 1744

Buste naar rechts van Maria Theresia getooid met een diadeem met twee linten met links onder de schouder, R • en rondom bovenaan, MAR • TH • D • G • R • HUNG • BO • D • BRA • C • FLA • INAUGURATA • en onderaan, I744 en met rondom een parelcirkel. Op de keerzijde staat een brandend altaar met erboven twee verstrengelde handen komende uit wolken bovenop een esculaap, een rechtopstaande degen en twee korenaren met rondom bovenaan, HÆC ARA TUEBITUR OMNES. en op de afsnede, FIDES / PUBLICA. en rondom een parelcirkel. Voor de inhuldiging Van Maria Theresia als vorstin van onze streken werden penningen geslagen zowel in goud, zilver als brons en ook in verschillende afmetingen. Ze werden uitgedeeld aan prominenten maar ook uitgesmeten voor het volk. In Gent gebeurde dit op de Vrijdagmarkt. Er werden ook 200 grote zilveren exemplaren geslagen voor de hertog van Kônigsegg-Erbs waarbij op de keerzijde van de penningen een spellingsfout werd gemaakt door de graveur Jacques Roettiers (HAC in plaats van HÆC). Nochtans werden met dezelfde matrijzen nog bronzen inhuldigingspenningen geslagen voor de inhuldiging te Brussel waarvan 1 exemplaar in deze verzameling (2/4). Nadien werd de matrijs voor de keerzijde aangepast. Dit exemplaar heeft op de voorzijde de vermelding INAUGURATA (en niet INAUGUR) en heeft geen punt na het jaartal.

objectgegevens