STA'Mtickets
 collectie

Gedenkpenning Eeuwfeest van België, 1930

Een verticaal vliegende engel houdt met haar rechterhand een koningskroon boven twee sierletters L en in haar rechterhand houdt ze een lauriertak en onderaan rechts staat het Belgische wapenschild ; onderaan langs de rand, verdiept, RAU Op de andere zijde staat een zwaard rechtop tussen negen korenaren en met rechts verdiept de Congolese ster en bovenaan, aan beide zijden van het heft, 1830 (links) 1930 (rechts) rechts langs de rand, verdiept, FISCH & C° ED. Naar aanleiding van de feesten voor de 100ste verjaardag van de onafhankelijkheid van België werden in gans het land grote manifestaties ingericht. De organisatie gebeurde per provincie maar ook verschillende gemeenten richtten allerlei wedstrijden en feesten in (zie ook N.218 sportwedstrijden Oost-Vlaanderen). Het zwaartepunt van de vieringen lag natuurlijk te Brussel. Zo had er een historische tentoonstelling plaats (zie N.1269). Rau werd belast met het ontwerp voor een officiële herdenkingsmedaille. Hij combineerde de initialen van de twee eerste vorsten Leopold I en II, op de voorzijde, met de symbolische voorstelling van de negen provincies en de Congolese ster, op de keerzijde.

objectgegevens