STA'Mtickets
 collectie

Gedenkpenning 25ste turnbondsfeest ingericht te Gent door de Belgische Turnbond, 1899

Links op de voorzijde staat een atleet wijdbeens naar rechts gewend ; hij heeft een schijf in zijn rechterhand en een stok met vlag in zijn gestrekte linkerhand en hij kijkt op naar een vrouw die rechts staat en een lauwerkrans boven zijn hoofd houdt en met een palmtak in haar linkerhand ; op de grond liggen allerlei turntoestellen en rondom een verhoogde rand met een parelcirkel. Op de keerzijde ligt een leeuw naar links op een plaat met het opschrift, L’ UNION FAIT LA FORCE ; onder de plaat een gekruiste fakkel en stok, samen gestrikt en onderaan versierd met bladeren ; boven de leeuw rondom, FEDERATION BELGE DE GYMNASTIQUE ; onder de bladeren, rondom, BELGISCHE TURNBOND en links ervan, PAUL FISCH AINÉ ; tussen een versierde cirkel en de geprofileerde rand, bovenaan in twee rijen, XXVE BELGISCH TURNBONDSFEEST / XXVE FÊTE FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE ; rondom onderaan, ? GENT / GAND / I 5 • I 6 • I 7 • I 8 • 23 JULI / JUILLET I 899 De “Fédération Belge de Gymnastique” werd gesticht op 6 augustus 1865 en telde 141 aangesloten turnverenigingen met een totaal van ongeveer 14.000 turners. Ze had reeds in juli 1883 te Gent haar 15de bondsfeest gevierd. Bij die gelegenheid liet de federatie een herinneringsmedaille in brons ontwerpen door de Antwerpse kunstenaar Baetes. De turnfederatie gebruikte vanaf dan dezelfde keerzijde voor hun penningen voor al hun evenementen maar vanaf 1899 werd de Nederlandse benaming “Belgische turnbond” toegevoegd. Later werd ook het 19de (1889) en het 25ste (1899) bondsfeest te Gent gehouden. Voor deze jubileumeditie werd een nieuwe versie van de medaille uitgegeven. Ze werd geslagen bij Paul Fisch met een nieuwe voorzijde en als keerzijde een gewijzigde versie van de uitbeelding met de leeuw. De stralen boven de leeuw zijn verdwenen en de omschriften aangepast. De 150 exemplaren in brons met een patina van “oud zilver” waren bestemd voor al de deelnemende maatschappijen en de organisatoren.

objectgegevens