STA'M
 collectie

Religieuze penning met Sint-Joris

Op de voorzijde staat Sint Joris, te paard, met de draak op de grond onder zijn lans met rondom bovenaan, S. GEORGIVS ? EQVITUM ? PATRONVS ? en rondom een versiering van verticale streepjes en een verhoogde boord. De keerzijde toont een zeilschip met drie inzittenden in een storm met rechts bovenaan een onweerswolk en rondom, IN TEMPESTATE SECVRITAS en rondom een versiering van verticale streepjes en een verhoogde boord. In de negentiende eeuw droegen, zowel bij ons als in Duitsland, veel mensen deze religieuse penning bij zich om de bescherming van Sint-Joris te bekomen. Als krijgsman en patroonheilige van de troepen waren deze penningen met de beeltenis van Sint-Joris vooral in zwang bij cavalerieofficieren die een zilveren of zelfs gouden exemplaar bijhielden. Men ziet deze penning dan ook in verschillende versies, afmetingen en metalen. In deze verzameling bevinden zich, naast dit exemplaar, nog andere stukken met hetzelfde onderwerp doch in verschillende versies, afmetingen en metalen (N.307, N320, N329).

objectgegevens