STA'Mtickets
 collectie

De doden begraven, De Werken van barmhartigheid

Dit is het zevende en laatste stuk van de zevendelige reeks 'de Werken van barmhartigheid' geschilderd door Gillis Le Plat. Bij het delven van het graf en het aandragen van de dode lichamen zijn geen gouverneurs van de Armenkamer betrokken, zoals dat wel het geval was bij de andere Werken van barmhartigheid. Het zijn slechts twee klerken met zwarte kalotjes die hier voorgesteld zijn. De Maagd van Gent wijst de plaats aan waar het lichaam moet neergelegd worden. Zoals bij het vorige stuk is de handeling verlicht door fakkels, dat voor een spookachtig effect zorgen.

objectgegevens