STA'Mtickets
 collectie

Portret van pater Bernard de Jonghe

Het portret van deze Gentse geschiedschrijver werd zeer waarschijnlijk geschilderd rond 1702. Op dat moment verbleef deze pater immers in het klooster van de Dominicanen van 's Hertogenbos in Mechelen en het is daar dat de schilder Gillis Smeyers de Oudere werkte. Wel was de pater toen slechts 28 jaar oud, wat niet overeenkomt met de leeftijd van de geestelijke op het portret. Maar door de datering is het uitgesloten dat het portret zou geschilderd zijn door Gillis Smeyers de Jongere. Commissielid C.P. Serrure kocht in 1839 het schilderij voor het museum. De heer Vandervin ontvangt in 1847 22 frank voor de restauratie van het portret zoals blijkt uit de rekeningen van de museumommissie.

objectgegevens