STA'Mtickets
 collectie

Kaart van de grens tussen de kasselrijen van Kortrijk en de Oudburg in 1627

De kaart geeft zeer nauwkeurig de grens tussen beide kasselrijen weer. Ze beslaat een gebied begrepen tussen Deinze - Ruiselede aan de zuidzijde, Ruiselde - Aaltershoekje aan de westzijde, Aaltershoekje - Nevele aan de noordzijde en Nevele - Deinze aan de oostzijde. Binnen dit gebied staan water- en landwegen, kerkgebouwen, grote hoeven en molens afgebeeld. ook de vijvers en plassen gelegen in het Bulskampveld op het grondgebied Aalter en Ruiselede zijn voorgesteld. De kerken van Aalter, Vinkt, en Ruiselede zijn natuurgetrouw weergegeven. De kaart werd door Loys de Bersaques in 1627 geschilderd in opdracht van van het kasselrijbestuur van de Oudburg naar aanleiding van een proces met de kasselrij van Kortrijk voor de raad van Vlaanderen betreffende drie stroken grond,. De eerste strook was deze tussen de Poekebeek, de Neringbeek en de hofstede ' de Schuppe ( nuimmers 21 en 22 op de kaart). Een tweede betwisitng ging over een hofstede met 6 bunder land, meers en bos ( nummer 23), een leen van de heerlijkheid Poeke en het goed 'te Weewitte' genoemd, gelegen te Vinkt. Daarnaast betwistte men een tweede hofstede met 6 bunder land, meers en bos ( nummer 24) te Vinkt. In de linker en rechterbovenhoek en in het midden onderaan is het wapen van de Oudburg van Gent voorgesteld met een genummerde beschrijving van de grens. Elk nummer heeft een korte tekst in landmetersstijl. De tekst is gepubliceerd door Luc Stockman. Onderaan, bij de legende van de kaart staat de volgende tekst: Dese Carte ende belegerthede was alsdus gemaekt ten versoucke van bailluij ende mannen van leene vanden Casteelle vander Auderburcht bij mij onderschreven gheswooren lantmeter ten dyenste van de Conelicke majesteyt ende der Casselrye van Corteryck ter beleedynghe vande ouderlingen ende mannen dar van wetenschap hebbende dye dInhouden van desen van deen plaetse pale limite ofte gescheet tot dander an mij hebben verclaerdt alsoo te scheeden. In teeken der warheyt hebbe dit geteekent up den IIIe Juni inden Jare XVIe zevenentwintich. Lowijs de Bersaques.

objectgegevens