STA'M
 collectie

De inzameling van het manna

Een tweede versie van dit schilderij bevind zich in het Nationaal Museum van Warschau (Inv. nr. 131834; paneel; 88 x 86 cm; J. Bialostocki & M. Walicki, Europäische Malerei in Polnischen Sammlungen, Warschau 1957, p. 502, nr. 147, als Nederlands einde 16de eeuw). Volgens H. Gerson (geciteerd door J. Bialostocki & M. Walicki, o.c.) is het een werk van Hendrik de Clerck. De compositie, het koloriet en de type figuren wijzen inderdaad op De Clerck als auteur. Wel zijn tussen de twee versies enkele verschillen op te merken. Deze situeren zich voornamelijk in het formaat en in de uitwerking van de achtergrond. Beide werken kunnen worden toegeschreven aan de hand van De Clerck zelf. Er ging wellicht een kleine voorkeur uit naar de Gentse versie. Het werk kan waarschijnlijk gesitueerd worden in de eerste jaren van de 17de eeuw. Hendrik De Clerk ( Brussel tussen 1560 en 1570) was leerling van Maarten de Vos en misschien van Joos van Winghe. Hij was hofschilder van Aartshertog Ernest en later van Albrecht. Misschien is het werk afkomstig uit het klooster van de Rijke Klaren. Het schilderij was in 1936 in bruikleen gegeven aan het museum en in 1940 bij legaat geschonken door Notaris P. Van Zantvoorde uit Gent. Volgens Van Zantvoorde was het schildrij afkomstig uit het klooster van de Urbanisten te Gent. Het was zijn grootvader die het verwierf en redde tijdens de Franse Revolutie.

objectgegevens