STA M
Declaratie van Den Keyzer van den 15 .Mey 1786 Collectie

Declaratie van Den Keyzer van den 15 .Mey 1786

DECLARATIE/ VAN DEN/ KEYSER/ Van den 15. Mey 1786. Eind 1785 besloot Jozef II, de keizer-filosoof, in de hem onderhorige staten orde op zaken te stellen wat betreft de vrijmetselarij. Als promotor van een sterk gecentraliseerde staat nam hij aanstoot aan de maçconnieke desorganisatie en wildgroei. In zijn ogen was er alleen plaats voor een bekwaam geleide, gecontroleerde en lokaal gelimiteerde vrijmetselarij. Als 'Filosoof'( vooral vertrouwd met de filosofie uit de eerste helft van de 18de eeuw) bestempelde hij bepaalde maçonnieke praktijken zoals de obscurantistische geheimcultivering van 'hoge' graden als 'goochelarij'. Alleen een gesaneerde vrijmetselarij, beperkt tot de drie symbolische graden, kon in zijn ogen genade vinden. Bekommerd om het materieel welzijn van zijn onderdanen, nam hij ook aanstoot aan financiële misbruiken in sommige maçonnieke middens. Daar was een ware handel in 'supergeheimen' van de meest uiteenlopende systemen van 'hoge graden'ontstaan. Zulks had vaak veel weg van een dure 'supermarkt' met veel keuze waar geheime gradencahiers, veelkleurige rubans en cordons, bijbelse kleding en ridderuitrustingen werden gekocht. Jozef II bestempelde zulks als 'beurzensnijderij'. De Keizer vaardigde een edict uit waarin hij voortaan de maçonnieke activiteiten beperkte tot hoogstens drie loges in de hoofdsteden van zijn staten. De vrijmetselaren werd de mogelijkheid geboden om bij die hoofdstedelijke loges aan te sluiten. Door toedoen van hoge regeringsleden te Wenen en te Brussel, werd in de Oostenrijkse Nederlanden - tegen de wil van de Keizer in - het edict afgezwakt. Toen het edict in zijn gewijzigde versie alhier ten lande werd gepubliceerd stond te lezen dat niet alleen in de hoofdstad Brussel, maar ook in de provinciale hoofdsteden ( zoals Gent, Bergen , Namen, enz.) loges werden getolereerd. Het edict van Jozef II beoogde het aantal loges drastisch te verminderen. Toen hij vernam dat in de Oostenrijkse Nederlanden een gewijzigde lezing van zijn edict werd gehanteerd, eiste hij de onverkorte publicatie van zijn verordening. Zo zouden nog slechts in brussel drie loges worden gehandhaafd.
Objectnaam
drukwerk
Vervaardiger
Joseph Pauwels
Datering
18de eeuw
Objectnummer
V.A74.01

Objectgegevens

Materiaal
papier
Techniek
drukken
Afmetingen
(geheel) hoogte 261 mm,(geheel) breedte 150 mm
Plaats
Brussel

Bekijk ook

Stadsmuseum Gent

Bijlokesite
Godshuizenlaan 2 - 9000 Gent
09 267 14 00
info@stamgent.be

  • Vlaanderen verbeelding werkt
  • Logo Gent 125Px
made by