STA'M
 collectie

Armenpenning van de St-Gilliskerk te Brugge, 1738

De penning toont de uitbeelding van de goddelijke Drievuldigheid : De gekroonde God de vader zit in vooraanzicht op een troon met voor hem een kruis waaraan Christus hangt en links boven hem een duif (heilige geest). en met rondom een brede rand. Op de keerzijde staat de heilige Gillis, met aureool, op een tegelvloer in vooraanzicht met zijn staf in de linkerhand en een hinde springt tegen hem aan en met bovenaan links een ster en naast de heilige links I 7 en rechts 3 8 en rondom is een brede rand. De Sint-Gilliskerk te Brugge werd ingesteld als parochiekerk in 1311. Jan zonder Vrees stelde op 25 september 1408 de eerste armenbedeling in als dank voor zijn overwinning te Luik. Daarvan zijn geen penningen bekend. De armentafel van Sint-Gillis verstrekte niet op regelmatige basis goederen aan de armen maar aan degenen die het meest nood hadden. Deze penning maakt ook allusie op de Heilige Drievuldigheid. De Confrérie van de Heilige Drievuldigheid werd in de Sint-Gilliskerk gesticht op 15 juni 1642 door de Brugse bisschop Hodion. De broederschap had tot doel de vrijlating te bekomen van Christenen gevangen in Turkije, Tunesië en Algerije.

objectgegevens