STA'Mtickets
 collectie

Broodpenning van de O.L.Vrouw-kerk te Brugge, 1770

Achthoekige penning met brede geprofileerde rand en met de tekst op een zijde, BROOT / TEECKEN / I770 en op de andere zijde, DISCH / VAN / O ° L ° V ° Deze achthoekige penning was dienstig voor de verdeling van broden van een kilogram. Dit kon ten laste van het bureel voor weldadigheid maar ook voor begrafenissen, verjaardagen of huwelijken. De penning werd samen gebruikt met de ronde N.1668 wanneer de uitdeling maar enkele dagen verschilde en dit om verwarring te voorkomen. Deze armenpenningen werden voornamelijk in de winter gebruikt maar ook in de zomer werden soms penningen gegeven aan zieken of werklozen die voorkwamen op de lijst van het bureel van weldadigheid. Volgens De Schodt was deze penning nog in gebruik op het ogenblik van zijn publicatie in 1874.

objectgegevens