STA'Mtickets
 collectie

Begrafenispenning van Karel Van den Bosch, 8ste bisschop van Gent, 1665

Een gevierendeeld wapenschild in een versierde kader en met erbovenop een kroon en met erboven een bisschopshoed met rechts en links van het schild trossen en onderaan rondom op een banderol de spreuk, CRUCIERNE CRUCIER en met rondom een cirkel en een verhoogde rand. Op de keerzijde staat de tekst, ILL.MUS / AC R.DUI DNUS / CAROL: VAN BOSCH / IX. BRUG. DEIN. GAN / VIII. EPISCOPUS / ÆTATIS AO LXVIII / EPISCOP. GAND.V. / OBIIT 5 APRILII / 1665 / R.I.P. en met rondom een cirkel en een verhoogde rand. Charles Van den Bosch werd geboren te Brussel. Hij werd eerst kanunnik in de Sint-Waudru-kerk te Bergen en daarna kapelaan van de Infante Isabella. Die benoemde hem kanunnik van de Sint-Baafskathedraal op 23 juni 1628. Hij werd ook deken van het kapittel van de kathedraal van Brugge om uiteindelijk de bisschopszetel te Gent in te nemen. Hij overleed op 5 april 1665 en had bij testament verscheidene liefdadigheden ingesteld. Hij kreeg zijn praalgraf in de Sint-Baafskathedraal.

objectgegevens