STA'M
 collectie

Gedenkplaket oprichting standbeeld gebroeders Van Eyck tijdens de Wereldtentoonstelling, 1913

Zicht op het standbeeld waarop de gebroeders Van Eyck op een troon zitten bovenaan trappen, en die langs beide zijden omgeven worden door een groep mensen met bloemenslingers en met op de sokkel van de troon, verdiept, HUBERTO ET JOHANNI VAN EYCK en onderaan aan de trap verdiept, links, J. JOURDAIN en rechts, D APRES G. VERBANCK onderaan op een verdiepte boord, ° GANDAVI ° IX ° (het Gentse wapenschild bovenop eikenbladeren) ° AVG ° MCMXXIII ° , rechts en links van de tekst een bladversiering. Tijdens de duur van de Wereldtentoonstelling te Gent in 1913 werden op vele plaatsen in de stad nevenactiviteiten georganiseerd. Zo was er de inhuldiging van een nieuw deel van het Kanaal Gent-Terneuzen, van het vernieuwde Belfort en de 300ste verjaring van de Sint-Michielsgilde. Zo had ook de inhuldiging plaats van het standbeeld van de gebroeders Van Eyck, vlak naast de Sint-Baafskathedraal, die het groot werk van deze schilders, het Lam Gods, huisvest. De inhuldiging had plaats op 9 augustus 1913 in aanwezigheid van de koning en talrijke prominenten. De Gentse beeldhouwer Geo Verbanck had het beeld gerealiseerd en de gedenkplaket werd ontworpen door Jules Jourdain. Er werden zowel bronzen (260 ex.) als zilveren (40) exemplaren geslagen. Deze konden bekomen worden via inschrijving voor het monument. Een gift vanaf 20 frank gaf recht op een bronzen en vanaf 100 frank op een zilveren exemplaar. Zowel de Koning als de Stad Gent mochten een schrijn in ontvangst nemen die een verguld zilveren, een zilveren en een bronzen exemplaar bevatten. In 1938 overhandigde de heer A. van Iseghem, advokaat in Brussel als testamentuitvoerder van Gabrielle de Pauw 15 medailles uit de nalatenschap van Napoléon de Pauw aan het stedelijk medailleskabinet. Nr.7 op de lijst van deze medailles was een bronzen plaquette geslagen ter gelegenheid van de inhuldiging van het monument.

objectgegevens