STA M
Gedenkpenning Gent 1000 jaar handelsstad en terugkeer klokke Roeland, 1949 Collectie

Gedenkpenning Gent 1000 jaar handelsstad en terugkeer klokke Roeland, 1949

De Gentse maagd zit in vooraanzicht en houdt een zeilboot op haar linkerarm en een bloementuil in haar rechterarm met rechts vooraan een tandwiel en een hamer, voor de maagd het Gentse wapenschild en links een mercuriusstaf en met onder de voeten van de vrouw verhoogd op een verdiepte band, HOU ENDE TROU en eronder verdiept, links, JAN ANTEUNIS en rechts, VAL. VAERWYCK en rondom, verhoogd op een verdiepte band, :KONINKLIJK•VERBOND•GEBUURTEDEKENIJEN: (bovenaan) DUIZEND•JAAR•GENT• HANDELSSTAD (onderaan) Op de keerzijde rijst centraal rijst gekroonde feniks uit de vlammen met erboven verhoogd op een verdiepte band, RESVRGAM en rondom ook verhoogd op een verdiepte boord, bovenaan tussen een lauriertakje (links) en een eikentakje (rechts) , MCMIL en onderaan, onderbroken door het Gentse wapenschild, ROELAND•HERBOREN• •TERUG•IN•DEN• TOREN Op de rand is ingeslagen in spiegelbeeld, FISCH & CIE In 1948 zette het Verbond der Gebuurtedekenijen de actie “Klokke Roeland terug” op. Klokke Roeland (of de Grote Triomfante) was de grootste klok van het Belfort. Ze had tijdens de Gentse feesten van 1914 een grote barst opgelopen, kort nadat overgeschakeld was op een systeem van elektrisch luiden. Een herstelling bleek in die jaren technisch onmogelijk zodat ze noodgedwongen op non-actief kwam te staan. Met haar actie wou het Verbond de nodige fondsen verzamelen om een nieuwe klok te laten gieten. Hiertoe werden op 1 maart 1948 inschrijvingslijsten geopend en onder de dekenijen verspreid. Ook werden kunstvoorwerpen te koop aangeboden: prentkaarten met “De Kleppende Roeland” (een weergave van een werk van beeldhouwer Cyriel Couvreur) voor 5 en 20 frank, en een houtsnede in drie verschillende formaten van de hand van Paul Eeckhout, conservator van het Museum voor Schone Kunsten, voor 50, 100 en 250 frank. Dat ook Jan Anteunis bij dit project betrokken werd is niet zo verwonderlijk. Voor de dekenij Sleepstraat, waar hij woonde, had hij in 1947 immers al de koppen van de reuzen Albrecht en Isabella geboetseerd. Anteunis ontwierp ten voordele van de actie een bronzen miniatuurklokje op eiken stoel, dat te koop werd aangeboden voor 1.000 frank. Anteunis vervaardigde ook het Gents wapenschild en de twee medaillons waarmee de nieuwe klok werd versierd dit naar een ontwerp van Valentin Vaerwijck. Het linker medaillon verbeeldt de Gentse Maagd, voorzien van attributen die de grootheid van Gent verzinnebeelden: bloemen (voor haar Floraliën), een zeilschip (voor haar haven), een hamer en tandwiel (voor haar industrie) en een Mercuriusstaf (voor haar handelsactiviteiten). Het rechter verbeeldt een feniks die triomfantelijk uit de vlammen herrijst, als zinnebeeld van de herboren Klokke Roeland. Anteunis kreeg van het Verbond der Gebuurtedekenijen de opdracht om een herdenkingspenning voor het geheel van deze activiteiten te vervaardigen. Hij baseerde zich daarbij op de twee medaillons van de nieuwe Klokke Roeland, die van aangepaste omschriften werden voorzien. Deze penning werd te koop aangeboden tegen de prijs van 150 frank en was verkrijgbaar bij de firma Albert Verschraeghen-Vonck op het Sint-Baafsplein te Gent.
Objectnaam
gedenkpenning
Vervaardiger
Valentin Vaerwyck,Jan Anteunis,Etablissements Fisch & Cie.
Datering
20ste eeuw
Objectnummer
A2004.01.178.1-3

Objectgegevens

Materiaal
brons
Techniek
geslagen
Afmetingen
(geheel) diameter 69.8 mm
Plaats
België, België, België

Bekijk ook

Stadsmuseum Gent

Bijlokesite
Godshuizenlaan 2 - 9000 Gent
09 267 14 00
info@stamgent.be

  • Vlaanderen verbeelding werkt
  • Logo Gent 125Px
made by