STA'M
 collectie

Portret van Charles-André Andries

<SPAN lang=NL-BE>Het borstbeeld van Charles-André Andries (1821-1878) dat B. F. Wante in 1879 maakte is een postume hulde aan deze universiteitsprofessor die zijn hoogleraarschap een tijdlang combineerde met een schepenambt. In het museum zijn een aantal gipsen borstbeelden van professoren bewaard die grosso modo overeenstemmen met dit van Charles Andries. </SPAN><SPAN lang=FR-BE>Het gaat hier om de bustes van de professoren Joseph-François Kluyskens (1771-1843), Jozef Guislain (1797-1860), Jacques-François-Jean Heremans (1825-1884) en Floribert Soupart (1810-1901). </SPAN><SPAN lang=NL-BE>Allen zijn ze in een vrij academische stijl en in een vrij traditionele, vrij statische houding voorgesteld. Alle figuren dragen het ambtsgewaad dat nauwkeurig was omschreven in het Koninklijk besluit van 8 januari 1838. Van Soupart wordt er in de Aula van de Gentse Universiteit een marmeren borstbeeld bewaard eveneens door B.F. Wante gekapt in 1872 en dit in opdracht van de studenten. Benedictus Franciscus Wante of kortom Benoit Wante (1832-1920) zoals hij meestal werd genoemd woonde op het einde van zijn leven in de Rabotstraat. Zijn oeuvre beperkt zich niet tot de reeds genoemde borstbeelden. De monumentale toegangspoort tot de Westerbegraafplaats is zowel aan de straatzijde als aan de binnenzijde versierd met reliëfs. Het reliëf aan de zijde van de begraafplaats is een ontwerp van Antoon Van Eenaeme. Voor de straatzijde werd in 1874 een wedstrijd uitgeschreven waarvoor B.F. Wante een ontwerp indiende. Hij kreeg de opdracht toevertrouwd. Een maquette van dit ontwerp, een allegorie op de dood, wordt bewaard in het STAM (inv. 14504). Zoals zijn tijdgenoten realiseerde B.F. Wante tal van grafmonumenten. Het merkwaardigste is dit van de Familie Van Outrive met de figuur van Vadertje Tijd op de Westerbegraafplaats. </SPAN><SPAN lang=EN>Blijkbaar had de beeldhouwer vanaf 1870 enig succes.</SPAN><SPAN lang=""><BR><BR></SPAN>

objectgegevens