STA'M
 collectie

Wassen afdruk van de Medaille naar het Grootzegel van de Gentse Universiteit, 1819

Centraal staat het gekroonde wapenschild van de Gentse Univeristeit omgeven door twee olijftakken en met eronder op een banderol, INTER UTRUMQUE en bovenaan rondom, SIGILL. MAI. ACAD. GANDAV. en onderaan langs de rand die versierd is met groepjes blaadjes,BRAEMT GAND. FECIT. I8I9. Het zegel is geplaatst in een koperen doosje met op de onderste kant twee gleuven voor eventuele aanhechting aan een dokument. Op de rand van het stuk is op twee plaatsen een kleine beschadiging. Het college van Curatoren van de Universiteit gaf aan Braemt de opdracht dit zegel te vervaardigen voor de Academische Senaat. Deze was de Academieraad der Ordinarii, bijeengeroepen en voorgezeten door de Rector Magnificus. Een koperen afdruksel van het zegel werd bij de eerste steenlegging van de Aula Academica met andere voorwerpen ingemetseld op 4 augustus 1819. Braemt stelde op het Gentse triënnale salon van 1820 een wassen afdruk van het zegel tentoon.

objectgegevens