STA'Mtickets
 collectie

Wapenschild van Laurens vanden Haute

Op een veld van zilver twee raven van zwart op een horizontale tak in natuurlijk kleur en op het wapen een helm met wrong en voorzien van dekkleden met daarboven het helmteken met de zinspreuk "En dieu gist mon espoir" (op God berust mijn hoop). het wapen stemt geenszins overeen met dat van de overige leden van de familie Van den Haute: in een veld een boom, links en rechts vergezeld van twee boven elkaar geplaatste bundels hout en de zinspreuk "maekt vuer van den haute". Laureins van den Haute ook Laureins Du Bois genoemd, werd in 1531 te gent geboren. Vermoedelijk verliet hij de Zuidelijke nederlanden tijdens de godsdiensttroebelen. In 1574 was hij als kamerheer in dienst van Jacob Fugger te Augsburg. Naderhand keerde hij naar zijn geboortestad terug en werd er op 9 december 1586 voogd van het Wenemaershospitaal. Hij liet de kapel van het godshuis restaureren en de plechtige inwijding ervan hand plaats op 25 februari 1588. Op 23 februari 1591 zou hij al zijn bezittingen overmaken aan het godshuis in ruil voor woonst en verzoring. tevens wenste hij er begraven te worden. talrijke kunstwerken, eertijds in het Wenemaersgodhuis, herinnerene an zijn weldaden. Zo is er het glasraam van 1589 (zie inv.03545), zijn zilveren portretmedaillon (inv.03547) zijn door Joris Hoefnagel verlucht gebedenboekje (inv.03546) en de stichtingsplaat (inv.00354) nu bewaard in onze verzamelingen. Zijn grafsteen, hij overleed in 1604, maakt deel uit van de verzamelingen van het Museum voor Stenen voorwerpen in de Sint-Baafsabdij te Gent. Het geborduurde wapen werd in bruikleen gegeven door de Commissie van Burgerlijke Godshuizen.

objectgegevens