STA'M
 collectie

Portret van Laurent Delvaux

Op de sokkel van de portretbuste lezen we: 'Laurentius Delvaux Sculptor, Godecharles 1824'. Vermoedelijk is dit een kopie van de originele buste die bewaard wordt in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België in Brussel. Godecharle nam in 1826 deel aan het Gentse Salon met een exemplaar van deze buste. Ze stelt zijn leermeester voor, de beeldhouwer Laurent Delvaux (Gent, 1696 - Nijvel, 1778). In de aanwinstenregisters van het museum worden er 2 exemplaren vermeld: een geschonken door Heyse in 1949 en een geschonken door Fievet in 1953. Thans bevat de verzameling nog maar 1 buste. Het andere exemplaar is vermoedelijk de buste die nu wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Gent.

objectgegevens