STA'M
 collectie

Sint-Michiel verslaat de draak

Bekroning van de wapenstok van baljuw van het ambacht van de garentwijnders. Op het voetstuk is de datum 1718 gegraveerd. Het opschrift: 'anno 1843 behort aen Ch. Les Bodaert' is later toegevoegd. Het beeldje behoorde aanvankelijk tot de verzameling van Ch. Bodaert die in 1856 in Gent werd geveild. Het kwam toen in de verzameling van Louis Minard die in 1883 in Gent werd geveild. Het museum kocht het beeldje op die veiling aan.

objectgegevens