STA'Mtickets
 collectie

Prins van Oranje in de fabriek van Jan Rosseel

In 1817 was prins Willem Frederik van Oranje, de latere Willem II (1840 - 1848) in Gent voor de oprichting van de Universiteit bij te wonen. Bij die gelegenheid bezocht hij o.a.de textielfabriek van Jan Rosseel aan de Groene Briel. De schilder, vooraan werkzaam aan een tafel, heeft alle aanwezigen geportretteerd. De prins die een gekregen oranje sjerp - ter plaatse gemaakt van surinaams katoen - omgord en er verder één schenkt aan luitenant-Genraal Behr, gouverneur van West-Vlaanderen, de fabrieksdirecteur en de notabelen. Naast de schilder staat zijn vriend en raadgever Norbert Cornelissen. Vooraan zijn de produkten van het bedrijf uitgestald. Achteraan in het midden staat in een nis een buste van Willem I waarboven de tekst 'Industrie Nationale' en 'Je Maintiendrai'. De daad van de prins werd beschouwd als een belofte van de erfprins dat de plaatselijke industrie zou beschermd worden. Als koning Willem I in 1829 tijdens zijn reis door het zuiden van zijn koninkrijk Gent aandoet was eveneens een bezoek aan de fabriek van Rosseel gepland. Dit blijkt uit een voorstel voor een programma voor het bezoek aan Gent op 29 mei dat bewaard wordt in het Nationaal Archief van Den Haag. Het document vermeldt: ' te 8 uur de fabriek van den heer Rosseel, die, door zijner Majesteits tuschenkomst alleen is blijven staan, toen alle stil lagen en die dus kan beschouwd worden als de eerste, die tot behoud deser industrie te Gent krachtdadig heeft medegewerkt'. Het schilderij was geexposeerd op het Salon te Gent van 1820. Een aantal kunstminnende vrienden kochten het schilderij en gaven het aan de Sociètè royale des Beaux-Arts.

objectgegevens