STA M
De Vlucht naar Egypte Collectie

De Vlucht naar Egypte

Dit is één van de schilderijen uit de reeks met de taferelen uit het leven van Christus en Maria. Centraal zien we Maria met haar kind, gezeten op een ezel. Achter haar loopt een gebaarde Jozef met een ransel op zijn rug. Boven haar zweeft een engel met open armen en vleugels. Zowel Jozef als de engel kijken achterom. Rond de centrale figuren lopen, zweven en spelen putti's. Werken uit dezelfde reeks zijn 'Het Doopsel van Christus', 'De aanbidding der Wijzen' en 'De Opdracht in de Tempel'. De gebruikte types, het inkarnaat en de theatrale gebaren met open handen zijn zeer typisch voor Gillis le Plat. De inscriptie François Dhont dient niet als een signatuur te worden opgevat. Een schilder met die naam is trouwens onbekend. De juiste betekenis ervan is echter niet te achterhalen. De grote engel in het midden bovenaan gaat terug op de gevleugelde genius in 'Karel V spoort Ferdinand aan zijn voorbeeld na te volgen' van Gaspar de Crayer. Dit was één van de schilderijen voor de Blijde Intrede van Kardinaal-Infant Ferdinand van Gent in 1635, die op het einde van de 17de eeuw in het stadhuis werd bewaard. In 1922 werd het schilderij door de Commissie der Burgerlijke Godshuizen uit een meisjesweeshuis gehaald en teruggeven aan de stad en ondergebracht in het museum.
Objectnaam
schilderij
Vervaardiger
Gillis Le Plat
Datering
18de eeuw
Objectnummer
00670

Objectgegevens

Materiaal
canvas,olieverf
Techniek
schilderen
Afmetingen
(lijst) hoogte () 149 cm,(lijst) breedte () 207 cm,(lijst) diepte () 7 cm,(doek) hoogte () 125 cm,(doek) breedte () 183 cm
Plaats
Zuidelijke Nederlanden

Bekijk ook

Stadsmuseum Gent

Bijlokesite
Godshuizenlaan 2 - 9000 Gent
09 267 14 00
info@stamgent.be

  • Vlaanderen verbeelding werkt
  • Logo Gent 125Px
made by