STA M
Gezicht op de heerlijkheid Sint-Baafs en de stad Gent Collectie

Gezicht op de heerlijkheid Sint-Baafs en de stad Gent

Het schilderij toont een gezicht in vogelvlucht van de abdij van Sint-Baafs en de stad Gent vóór het bevel in 1540 van Karel V om de abdijkerk te slopen en het Spanjaardenkasteel te bouwen. Een gele lijn geeft de omtrek van de citadel aan. Het is een kopie naar een werk van Lucas de Heere, vervaardigd door Alexander van Haute in 1701-02 in opdracht van de stadsmagistraat van Gent (cfr. V. Van der Haeghen, La grande vue panoramique de la ville de Gand en 1534, Brussel 1896, p. 4-6). Het origineel van De Heere werd geschilderd in 1564 in opdracht van Viglius Aytta van Zuichem, tweede gemijterde proost van het Sint-Baafskapittel. Het droeg dan ook de wapens van de opdrachtgever. Voor het stadsgezicht van 1564 heeft Lucas de Heere zich geïnspireerd op dat van 1534 aangezien hij de toestand van voor 1540 niet meer kon zien (cfr. V. Van der Haeghen). Daarbij heeft hij de verhoudingen gewijzigd door zijn paneel breder te maken en het gezichtspunt te verlagen. Hierdoor verwijdert het stuk zich meer van de conceptie van een plattegrond en wordt het een meer realistisch, in perspectief gezien stadsgezicht. Dit is begrijpbaar omdat de abdij op de voorgrond voor de opdrachtgever het belangrijkste was. De topografie van de stad was slechts van ondergeschikt belang. Er valt niet aan te twijfelen dat de bedoeling van Viglius een herinnering te bewaren was aan de afgeschafte Sint-Baafsabdij en een posthuum eerbewijs te geven aan de laatste abt, Lucas Munnich. In zijn kamer werd het doek dan ook geplaatst.
Objectnaam
schilderij
Vervaardiger
Alexander Van Haute
Datering
18de eeuw
Objectnummer
00448

Objectgegevens

Materiaal
canvas,olieverf
Techniek
schilderen
Afmetingen
(lijst) hoogte () 152.5 cm,(lijst) breedte () 305.5 cm,(lijst) diepte () 6 cm,(doek) hoogte () 145 cm,(doek) breedte () 300 cm
Plaats
Zuidelijke Nederlanden

Bekijk ook

Stadsmuseum Gent

Bijlokesite
Godshuizenlaan 2 - 9000 Gent
09 267 14 00
info@stamgent.be

  • Vlaanderen verbeelding werkt
  • Logo Gent 125Px
made by