STA M

gezicht op steendam

Met een gezicht op de Steendam uit 1907 van de bekende kunstenaar Emile Claus vult het STAM zijn verzameling Gentse stadsgezichten verder aan.

In december 1907 schilderde Emile Claus (1849 - 1924) een aantal stadsgezichten in Gent. Claus bracht toen de winter door op een appartement in de stad. De schilderijen zijn kleine, schetsmatig uitgevoerde werken. De meeste zijn gezichten op de Leie vanaf Joremaaie met de (nu verdwenen) Pasbrug en Rode Torenbrug. Het paneel met zicht op de Steendam is een buitenbeentje in deze reeks.

Dit schilderij toont de Steendam met op de voorgrond de hoek met de Sint-Joriskaai en de Sint-Jorisbrug. De kaai was kort voordien, tussen 1893 en 1899, aangelegd. De brug lag in 1907 nog op de oude plaats in het verlengde van de Steendam. Kort nadien bouwde men de nog bestaande Sint-Jorisbrug (ook bekend als de Kemelbrug). Deze verving niet alleen de oude Sint-Jorisbrug, maar ook de Pasbrug en de Rode Torenbrug. Ze werd tussen deze bruggen gebouwd en ligt hierdoor iets meer naar het zuiden dan de oude Sint-Jorisbrug.

Rechts van de brug staat op het schilderij een houten schutting, met erachter een zijgevel beplakt met affiches. Het oude hoekpand was waarschijnlijk kort voordien gesloopt voor de aanleg van de Baudelokaai (die sinds 2018 'Koning Willem I-kaai' heet). Kort nadien moet het huidige hoekpand zijn gebouwd.

Met deze aankoop versterkt het STAM zijn collectie over de vroege 20ste eeuw. Eerder verwierf het museum al twee werken van Léon Spilliaert (1881-1946) en een geveltekening van een Art-Nouveau huis uit dezelfde periode. De nieuwe aanwinst is momenteel te bewonderen in het STAM.

Zicht op de Steendam,

december 1907: Emile Claus
december 2018: © Phile Deprez:

uit de STAMcollectie

Musée de la Ville de Gand

Bijlokesite
Godshuizenlaan 2 - 9000 Gent
09 267 14 00
info@stamgent.be

  • Vlaanderen verbeelding werkt
  • Logo Gent 125Px
made by