STA M

gezicht op de Heuvelpoort

Deze nieuwe aanwinst in de STAMcollectie van De Noter en Verboeckhoven herinnert aan de tijd toen de Heuvelpoort nog een echte stadspoort was.

Dit schilderij van De Noter en Verboeckhoven herinnert aan de tijd toen de Heuvelpoort nog een echte stadspoort was.


Op de Gentse binnenring herinneren een aantal namen aan de tijd dat daar de stadsomwalling lag. De nog zichtbare restanten hiervan, zoals het Rabot en de Peperbus, zijn echter schaars. De meeste delen werden afgebroken in de 19de eeuw of verdwenen onder de grond.

Dit schilderij uit 1821 toont de oude Heuvelpoort zoals deze er kort voor de afbraak uitzag. De poort bevond zich niet op de plek van het gelijknamige kruispunt maar iets meer stadinwaarts in de Overpoortstraat. Het werd geschilderd door Pierre François De Noter, van wie het STAM al een aantal stadsgezichten in de verzameling heeft. Voor dit schilderij werkte hij samen met Eugène Verboeckhoven die de personages en de dieren op de voorgrond schilderde.


© Stadsarcheologie Gent

In de kern was dit nog de laatmiddeleeuwse poort zoals we die kennen van het Panoramisch gezicht op Gent uit 1534 en het Gezicht van Hondius en Sanderus uit 1641. De poort werd in 1827 afgebroken. Waarschijnlijk hing dit samen met de bouw van de citadel in opdracht van koning Willem I. Boven de brug is naar alle waarschijnlijkheid de bekroning zichtbaar van de Peperbus aan de Isabellakaai.

Met deze aanwinst wordt een hiaat in de museumverzameling verder weggewerkt, namelijk stukken gelinkt aan de verdwenen stadsomwalling. Van de Heuvelpoort hadden we al twee sleutels en ook een sleutel van de Kortrijkse Poort. Daarnaast zit er in de reeks 16de-eeuwse aquarellen van Lieven van der Schelden een gezicht op de Sint-Jorispoort met de feestdecoratie voor de blijde intrede van Alexander Farnese en een gezicht op de hoofdingang van het Spanjaardenkasteel. Constant Onghena gebruikte dit laatste werk in de 19de eeuw als inspiratiebron voor zijn gezicht op het Spanjaardenkasteel. Tenslotte toont een ander schilderij van De Noter de Sint-Lievenspoort gezien vanaf de stadszijde met de aangrenzende huizen in de Sint-Lievenspoortstraat.

Hier vind je de genoemde stukken uit de STAMcollectie:

uit de STAMcollectie

Musée de la Ville de Gand

Bijlokesite
Godshuizenlaan 2 - 9000 Gent
09 267 14 00
info@stamgent.be

  • Vlaanderen verbeelding werkt
  • Logo Gent 125Px
made by