STA M
Penning aangeboden door de Vrijmetselaarsloge Grootoosten aan hun Grootmeester Koninklijke Prins Fredrik ter gelegenheid van zijn huwelijk met prinses Louisa Collection

Penning aangeboden door de Vrijmetselaarsloge Grootoosten aan hun Grootmeester Koninklijke Prins Fredrik ter gelegenheid van zijn huwelijk met prinses Louisa

Op de voorzijde staat een vrouw in vooraanzicht op trappen ; ze draagt een lang gewaad en rond haar hoofd zijn stralen ; in haar geheven rechterhand houdt ze een acaciatak en in haar linkerhand een rozenkrans ; ze houdt deze voor een altaar met brandende vlam waartegen twee ovalen wapenschilden staan, op de eerste de letter F (Frederik) en op de tweede een L (Louisa) ; op de voet van de trappen liggen een hamer, passer, winkelhaak, maatstok en truweel ; links een kolom versierd met acaciatakken liggend op een rots en met erop de letter J en rechts een kolom versierd met rozentakken en met de letter B ; rondom bovenaan vrijmetselaarstekens (ORNAT ET AUGET) en onderaan, langs de geprofileerde rand, BRAEMT FECIT. Op de keerzijde staat centraal een driehoek met de letter G volledig rondom omgeven door stralen ; volledig rondom, langs de geprofileerde rand vrijmetselaarstekens (IN MEMORIAM AUGUSTISSIMARUM NUPTIARUM FRATRUM LIBERE AC FIDELI SILENTII LEGE OPERANTIUM FLORENTISSIMA IN BELGIO SOCIETAS). Onder het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden was de tweede zoon van Koning Willem I, Prins Frederik, de Grootmeester Nationaal zowel van de Nederlandse als van de Belgische Vrijmetselaars, verenigd onder de Grootoosten van het Koninkrijk der Nederlanden. De Prins werd op 28 februari 1797 te Berlijn geboren en overleed op 8 september 1881 in Den Haag. In juni 1816, dus op zeer jeugdige leeftijd ingewijd tot vrijmetselaar in Berlijn door een afvaardiging van de Grootloge " Zu Drei Weltkügeln" wordt de prins nog hetzelfde jaar Grootmeester bij onze Noorderburen, ambt dat hij aldaar 65 jaar lang zal bekleden. Bij het oprichten van de grootloge van Bestuur van de Zuidelijk Provinciën op 24 juni 1817 komt Prins Frederik ook aan het hoofd van de Belgische Vrijmetselarij.
Objectnaam
penning (medaille)
Vervaardiger
Joseph Pieter Braemt,Belgisch Munthof
Datering
19de eeuw
Objectnummer
V.0136

Objectgegevens

Materiaal
zilver
Techniek
slaan
Afmetingen
(geheel) diameter 45.7 mm
Plaats
België, Brussel

Bekijk ook

Ghent City Museum

Bijlokesite
Godshuizenlaan 2 - 9000 Gent
09 267 14 00
info@stamgent.be

  • Vlaanderen verbeelding werkt
  • Logo Gent 125Px
made by