STA M
Draagpenning 4de Franse Federaal Turnbondsfeest te Parijs, 1878 Collection

Draagpenning 4de Franse Federaal Turnbondsfeest te Parijs, 1878

Bovenop een opkrullend veld het gekroonde wapenschild van de stad Parijs met links ervan een eikentak en rechts een lauriertak en erboven rondom, VILLE DE PARIS en met rondom een geprofileerde rand. Op de keerzijde staat centraal het logo van de Franse Turnfederatie bestaande uit een compositie van turntoestellen met erboven een lauwerkrans met eronder, 1878 en rondom bovenaan, PATRIE ° COURAGE ° MORALITÉ en onderaan gescheiden door twee bloemetjes, UNION DES SOCIÉTÉS DE GYMNASTIQUE DE FRANCE en met rondom een geprofileerde boord. Na 1855 en 1867 was het in 1878 reeds de derde maal dat een Wereldtentoonstelling te Parijs werd gehouden wellicht om aan de wereld te tonen dat Frankrijk ondanks de nederlaag van de Frans-Duitse oorlog (1870-1871) nog steeds een grote mogendheid was waarmee rekening diende gehouden te worden. Men liet niets aan het toeval over vandaar de bouw van indrukwekkende tentoonstellingsgebouwen op de "Champs de Mars" en "Trocadero". Allerlei feesten en wedstrijden werden georganiseerd. Ook de Franse turnbond maakte van deze gelegenheid gebruik om het 4de federale turnbondfeest aan de Wereldtentoonstelling te koppelen om aldus op een grote belangstelling te kunnen rekenen. De wedstrijden gingen door op 9 en 10 juni en alle deelnemende maatschappijen ontvingen een grote gedenkpenning. De turners zelf kregen deze draagpenning.
Objectnaam
draagpenning
Vervaardiger
onbekend
Datering
19de eeuw
Objectnummer
N.01887

Objectgegevens

Materiaal
messing
Techniek
geslagen
Afmetingen
(geheel) diameter 32 mm
Plaats
onbekend

Bekijk ook

Ghent City Museum

Bijlokesite
Godshuizenlaan 2 - 9000 Gent
09 267 14 00
info@stamgent.be

  • Vlaanderen verbeelding werkt
  • Logo Gent 125Px
made by