STA M
Gedenkpenning voltooiing van de Gentse gevangenis, 1826 Collection

Gedenkpenning voltooiing van de Gentse gevangenis, 1826

De Gentse gevangenis staat op de voorzijde in vogelperspectief met rondom bovenaan, SONTIBVS OPERVM EXERCITIO EMENDANDIUS en onderaan op de afsnede, OPVS COEPTVM A MDCCLXXII / EXACTVM A MDCCCXXVI / BRAEMT F (volgt de rand) en met rondom een geprofileerde rand. Op de keerzijde staat, AEDES / AD CVSTODIAM SONTIVM / AVSP.MAR.THER.AVSTR.BELG.PR. / EX DECR.ORD.FL.ET AER.PROVINC. / IN VRBE GANDA PARTIM EXTRVCTAS / GVILIELMVS I. BELG. REX / CONSILII THERESIANI HERES / SPONTE SVA ET AER.PVBL.PERFECIT / LEGIBVS AVXIT / ET FIRMAVIT met rondom een geprofileerde rand. In hun zitting van 18 juli 1771 beslisten de Staten van Vlaanderen om te Gent een gevangenis te bouwen. Een decreet van Marie-Theresia van 17 januari 1772 gaf hiervoor toelating. Op 16 mei 1772 werd beslist waar deze zal komen namelijk op de linkeroever van de Coupure die in 1753 voltooid was. De gevangenis bestond uit 8 delen uitgevende op een centrale binnenkoer. Vandaar zijn achthoekige vorm. Vijf van deze delen waren in 1775 afgewerkt. De drie andere in 1826. De bouw van deze laatste was gelast door koninklijk besluit van 2 september 1824. De eerste vijf delen waren bekostigd door de Vlaamse staten, de drie andere door de Nederlandse regering. De binneninrichting werd gewijzigd en in 1835 werden de nieuwe kwartieren gebouwd die een cellenstructuur kregen. Dit was voor het eerst in België het geval. Aan de overzijde van de Coupure tegenover de gevangenis werd een paviljoen aan het klooster van de Visitatie gebouwd in 1787. Dit stond ten dienste van de leden van de Vlaamse Staten welke met de administratie van de gevangenis belast waren. Zij hielden eraan dichtbij te verblijven. Op 22 augustus 1825 werd de gevangenis officieel ingehuldigd. De medaille bestaat in goud, zilver en brons.
Objectnaam
gedenkpenning
Vervaardiger
Joseph Pieter Braemt
Datering
19de eeuw
Objectnummer
N.00984

Objectgegevens

Materiaal
koper
Techniek
geslagen
Afmetingen
(geheel) diameter 32.8 mm
Plaats
België

Bekijk ook

Ghent City Museum

Bijlokesite
Godshuizenlaan 2 - 9000 Gent
09 267 14 00
info@stamgent.be

  • Vlaanderen verbeelding werkt
  • Logo Gent 125Px
made by