STA M
Gedenkpenning 400-jarig jubelfeest der Fonteyne, 1848 Collection

Gedenkpenning 400-jarig jubelfeest der Fonteyne, 1848

In het midden op de voorzijde staat een gekroonde fontein in een drielobbige gotische omlijsting met eronder de tekst, als’t past bi apetite en rondom in de uitsparingen van de omlijsting op een versierde ondergrond, links, koninglyke en rechts, maetschappy en onderaan, van rhetorica ; rondom is een verhoogde boord. Op de keerzijde staat in het middenveld, Vierhonderdjarig / Jubelfeest / 1848 met erboven een brandende olielamp en onderaan twee lauwertakken onderaan samengebonden en met rondom een verhoogde boord. De eerste statuten van de fonteinisten dateren van 1448. Ze werden bekrachtigd door de magistraat van de stad Gent bij akte van 9 december 1448. Hun kenteken bestaat uit een fontein omringd door een muur met erop een torentje waar drie bronnen uitkomen als teken van de heilige drievuldigheid. Hun devies is "Als 't past bi appetite". In zitting van 26 mei 1847 werd door het bestuur besloten het jaar daarop de 400ste verjaring te vieren en wedstrijden te organiseren. De feesten bestonden uit vier delen : 1) een festival voor verenigingen van dramatische kunst 2) een wedstrijd voor litteratuur (proza en gedicht) 3) een wedstrijd voor voordracht 4) een wedstrijd voor koren. Medailles in goud, zilver en brons alsook geldprijzen waren te winnen. Elke deelnemer ontving bovendien een herdenkingsmedaille. De medailles werden uitgereikt tijdens de feestzitting in de aula van de Universiteit. De zitting werd geopend door de heer Serrure, vice-voorzitter van de fonteinisten en professor aan de Universiteit. De grote laureaat van het feest was Mr. Eugène Zetterman voor zijn roman. Hij was een gewone arbeider en was niettegenstaande een gemis aan goede scholing toch opgeklommen tot de besten in de Vlaamse litteratuur. Ook Mr. Van Duyse was een van de bekroonde laureaten. Het feest werd gesubsidieerd door staat, stad en provincie en het werd afgesloten met een banket in de Minard-schouwburg. Al de verenigingen die geholpen hadden aan de festiviteiten ontvingen een medaille met een dankbetuiging op de rand gegraveerd. Dit zilveren exemplaar heeft geen randschrift.
Objectnaam
gedenkpenning
Vervaardiger
Jacques Wiener
Datering
19de eeuw
Objectnummer
N.00894

Objectgegevens

Materiaal
zilver
Techniek
geslagen
Afmetingen
(geheel) diameter 50.2 mm
Plaats
België

Bekijk ook

Ghent City Museum

Bijlokesite
Godshuizenlaan 2 - 9000 Gent
09 267 14 00
info@stamgent.be

  • Vlaanderen verbeelding werkt
  • Logo Gent 125Px
made by