STA M
Prins van Oranje in de fabriek van Jan Rosseel Collection

Prins van Oranje in de fabriek van Jan Rosseel

In 1817 was prins Willem Frederik van Oranje, de latere Willem II (1840 - 1848) in Gent om de oprichting van de Universiteit bij te wonen. Bij die gelegenheid bezocht hij o.a.de textielfabriek van Jan Rosseel aan de Groene Briel. De schilder, vooraan werkzaam aan een tafel, heeft alle aanwezigen geportretteerd in een interieur. De prins heeft een gekregen oranje sjerp - ter plaatse gemaakt van Surinaams katoen - omgord en schenkt een andere aan luitenant-Generaal Behr, gouverneur van West-Vlaanderen. Ook andere militairen, de fabrieksdirecteur en notabelen dragen of krijgen een sjerp. Naast de schilder staat zijn vriend en raadgever Norbert Cornelissen. Vooraan worden producten van het bedrijf uitgestald door twee vrouwen. Achteraan in het midden staat in een nis een buste van Willem I waarboven de tekst 'Industrie Nationale' en 'Je Maintiendrai'. De daad van de prins werd beschouwd als een belofte van de erfprins dat de plaatselijke industrie zou beschermd worden. Toen koning Willem I in 1829 tijdens zijn reis door het zuiden van zijn koninkrijk Gent aandeed was eveneens een bezoek aan de fabriek van Rosseel gepland. Dit blijkt uit een voorstel voor een programma voor het bezoek aan Gent op 29 mei dat bewaard wordt in het Nationaal Archief van Den Haag. Het document vermeldt: ' te 8 uur de fabriek van den heer Rosseel, die, door zijner Majesteits tuschenkomst alleen is blijven staan, toen alle stil lagen en die dus kan beschouwd worden als de eerste, die tot behoud deser industrie te Gent krachtdadig heeft medegewerkt'. Het schilderij was tentoongesteld op het Salon te Gent van 1820. Een aantal kunstminnende vrienden kochten het schilderij en gaven het aan de Sociètè Royale des Beaux-Arts.
Objectnaam
schilderij
Vervaardiger
Pieter Van Huffel
Datering
19de eeuw
Objectnummer
00784

Objectgegevens

Materiaal
canvas,olieverf
Techniek
schilderen
Afmetingen
(lijst) hoogte 121.4 cm,(lijst) breedte 153.5 cm,(lijst) diepte 10.5 cm,(doek) hoogte 96 cm,(doek) breedte 129 cm
Plaats
Koninkrijk der Nederlanden

Bekijk ook

Ghent City Museum

Bijlokesite
Godshuizenlaan 2 - 9000 Gent
09 267 14 00
info@stamgent.be

  • Vlaanderen verbeelding werkt
  • Logo Gent 125Px
made by