STA M
Gedenkpenning van de Stad Gent voor de Provinciale tentoonstelling van Oost-Vlaanderen, 1899 Collection

Gedenkpenning van de Stad Gent voor de Provinciale tentoonstelling van Oost-Vlaanderen, 1899

Op de voorzijde de voorstelling van de Gentse maagd (type Lemaire); ze zit lichtjes schuin met rechts van haar de leeuw met zijn voorpoten op haar rechterbeen; in haar rechterhand een vlag met het opschrift S.P.Q.G. ; haar linkerarm rust op een groot schild met een leeuw; ze heeft lange haren en draagt een kroon; haar gewaad met korte gepofte mouwen hangt tot over haar voeten; naast het schild op de grond staan een wereldbol, boeken en een lauwerkrans; op de achtergrond staat een afsluiting en in de verte ziet men de Gentse torens en schouwen ; rechts op de afsnede, LEMAIRE ; rondom een verhoogde boord. De keerzijde vermeld de tekst, rondom bovenaan, PROVINTIALE TENTOONSTELLING VAN ; rondom onderaan, TÉMOIGNAGE DE RECONNAISSANCE , beide omschriften gescheiden door twee bloemetjes ; in het veld omgeven door een cirkelvormig boordje, OOST VLAANDEREN / GENT I899 / ERKENTELIJK AANDENKEN / . ---- . bloem . --- . / EXPOSITION PROVINCIALE / DE LA FLANDRE ORIENTAL / GAND I899 Op initiatief van Lodewijk De Vriese ontstond reeds in 1897 het idee om te Gent een provinciale tentoonstelling te houden. In het vooruitzicht van de uitbreiding van het stadspark stelde de stad de Citadelkazerne ter beschikking. Enkele wallen moesten worden afgebroken maar op 9 oktober 1898 werd de eerste steen voor het tentoonstellingsgebouw gelegd. Op 1 juni 1899 kwam Prins Albert de tentoonstelling openen. Elke dag grepen er feestelijkheden plaats zoals concerten, toneelopvoeringen, bloemenstoeten, ruiterfeesten enz. De organisatie van deze tentoonstelling was duidelijk een oefening voor de latere Wereld-tentoonstelling in 1913. Op numismatisch gebied was deze provinciale tentoonstelling bescheidener dan haar presticieuze opvolger. Er zijn slechts drie officiële uitgaven gekend waarvan de grote medaille, ontworpen door twee Gentse medailleurs Victor Lemaire en Hippolyte Le Roy, het pronkstuk is (N.57). Er kwam ook bovenstaande stadsmedaille, met de gekende beeltenis van de Gentse maagd door Victor Lemaire, die in grotere hoeveelheden werd geproduceerd. Ze werd besteld bij de firma Devos-Fernez die ze waarschijnlijk elders heeft laten produceren. Er komen veel uitvoeringen voor, verguld, verzilverd en brons, sommige exemplaren in een luxe-etui met opschrift, en ook mét en zonder draagoog. Met diezelfde afbeelding werd tevens een kleine plaket geslagen die, met gravure van de naam van de begunstigde, als toegangsbewijs gold voor de prominenten. Er zijn exemplaren gekend op naam van J. Van de Waele, architect van het hoofdgebouw, en Emiel Braun, burgemeester van Gent.
Objectnaam
gedenkpenning
Vervaardiger
Victor Lemaire
Datering
19de eeuw
Objectnummer
N.00059.05-10

Objectgegevens

Materiaal
brons
Techniek
geslagen
Afmetingen
(geheel) diameter 50.5 mm
Plaats
België

Bekijk ook

Musée de la Ville de Gand

Bijlokesite
Godshuizenlaan 2 - 9000 Gent
09 267 14 00
info@stamgent.be

  • Vlaanderen verbeelding werkt
  • Logo Gent 125Px
made by