STA M
Inhuldiging van het herstelde belfort, 1913 Collection

Inhuldiging van het herstelde belfort, 1913

Op de voorzijde de Gentse maagd (type Lemaire); ze zit lichtjes schuin met rechts van haar de leeuw met zijn voorpoten op haar rechterbeen; in haar rechterhand een vlag met het opschrift S.P.Q.G. ; haar linkerarm rust op een groot schild met een leeuw; ze heeft lange haren en draagt een kroon; haar gewaad met korte gepofte mouwen hangt tot over haar voeten; naast het schild op de grond staan een wereldbol, boeken en een lauwerkrans; op de achtergrond staat een afsluiting en in de verte ziet men de Gentse torens en schouwen. Op de keerzijde staat links langs de rand een lauriertak, met een strik onderaan, en met rechts ervan in het veld, OP / 22EN JUNI I9I3 / WERD HET / HERSTELDE BELFORT / PLECHTIG INGEHULDIGD / -- . -- Onder impuls van burgemeester Braun werd de stadskuip van Gent vanaf 1896 grondig gesaneerd en verfraaid. Voor het Belfort stond naast de vrijmaking ook een grondige restauratie op het programma. Vooral de gietijzeren spits was in zeer slechte staat. Er werd gekozen voor het ontwerp van Valentin Vaerwijck, een achthoekige klokkentoren tot aan de hoogste gaanderij reikende hoektorens en de eerste stenen kap in de geschiedenis van het Belfort. Op 22 juni 1913 werd het vernieuwde Belfort ingehuldigd door Koning Albert I. Bij de ontvangst op het stadhuis schonk burgemeester Braun aan de koning een herdenkingsmedaille. Het is niet geweten of deze in een ander metaal was geslagen dan de bronzen exemplaren die aan de talrijke prominenten werden gegeven. De keerzijde-matrijs van deze penning bevind zich eveneens in de verzameling. In 1938 overhandigde de heer A. van Iseghem, advocaat in Brussel als testamentuitvoerder van Gabrielle de Pauw 15 medailles uit de nalatenschap van Napoléon de Pauw aan het stedelijk medaillekabinet. Nr.3 op de lijst van deze medailles was een bronzen medaille geslagen naar aanleiding de inhuldiging van het herstelde belfort.
Objectnaam
gedenkpenning
Vervaardiger
Victor Lemaire
Datering
20ste eeuw
Objectnummer
N.00027.08-10

Objectgegevens

Materiaal
brons
Techniek
geslagen
Afmetingen
(geheel) diameter () 50.4 mm
Plaats
België

Bekijk ook

Musée de la Ville de Gand

Bijlokesite
Godshuizenlaan 2 - 9000 Gent
09 267 14 00
info@stamgent.be

  • Vlaanderen verbeelding werkt
  • Logo Gent 125Px
made by