STA M
Prijspenning Academie voor Schone Kunsten te Gent, (1829) Collection

Prijspenning Academie voor Schone Kunsten te Gent, (1829)

Het hoofd van Willem I staat naar links met onder de afsnede van de hals, BRAEMT FECIT en rondom, GVILIELMVS I. – BELGARVM REX en een geprofileerde boord. Op de keerzijde staat de tekst, ACAD.REG. / PICT. SCULPT. / ET / ARCHIT. GANDENS. / BONIS ARTIB. / PROMOVENDIS / INSTITUTA. / AN. MDCCLXX binnen een krans van twee lauriertakken en op iedere tak bevinden zich vijf rozetten, en op het snijpunt van de takken onderaan en tussen de uiteinden van de krans bovenaan telkens één en met rondom een geprofileerde boord. Reeds van bij de stichting werden aan de Gentse Academie om de twee jaar aan de beste leerlingen medailles uitgereikt. Vanaf 1771, toen aan de Gentse Academie de titel van Koninklijke Academie voor Teken- en Schilderkunst en Architectuur werd toegekend, stelde de regering een aantal van deze penningen ter beschikking. Dit gebruik werd tijdens de Franse overheersing afgeschaft, maar Willem I voerde het in 1819 weer in. De zes penningen die de Academie vanaf 1819 jaarlijks ontving van de overheid volstonden absoluut niet om te voldoen aan de behoeften, vermits tussen 1820 en 1830 in totaal 119 prijspenningen uitgereikt werden aan de leerlingen en 56 op de Salons. Het was nu niet meer mogelijk om een aantal medailles van hetzelfde type als die van overheidswege op eigen kosten bij te bestellen, zoals dat tijdens de Oostenrijkse periode het geval geweest was. De resolutie van 31 juli 1819, uitgevaardigd door Willem I, was daarin zeer duidelijk. Aanvankelijk liet men de bijkomende penningen graveren door plaatselijke kunstenaars zoals Tiberghien en De Bast. In 1829 verving de Gentse Academie haar eigen met de hand gegraveerde prijspenningen door geslagen medailles met de beeltenis van Willem I. Deze werden door de Gentse graveur J. P. Braemt vervaardigd in twee formaten. Omwille van de sterke toename van het aantal benodigde exemplaren (vooral dan voor de Salons) werd het tot dan gebruikelijke handwerk waarschijnlijk te duur en te tijdrovend bevonden. Dat op deze nieuwe prijspenningen zelfs geen vrije plaats werd voorzien voor de datum of de gegevens met betrekking tot de laureaat wijst in dezelfde richting.
Objectnaam
prijspenning
Vervaardiger
Joseph Pieter Braemt,Koninklijke Munt van België
Datering
19de eeuw
Objectnummer
A67.02.29

Objectgegevens

Materiaal
koper
Techniek
geslagen
Afmetingen
(geheel) diameter 46 mm
Plaats
België, Brussel

Bekijk ook

Ghent City Museum

Bijlokesite
Godshuizenlaan 2 - 9000 Gent
09 267 14 00
info@stamgent.be

  • Vlaanderen verbeelding werkt
  • Logo Gent 125Px
made by