STA M
Zelfportret van P.F. De Noter in zijn atelier, 1817 Collection

Zelfportret van P.F. De Noter in zijn atelier, 1817

De Noter is vooral gekend door de talrijke stadsgezichten, waaronder die van Gent. Ze tonen de gedaanteverwisselingen en transformaties van straten, pleinen, wijken en het randgebied van de stad door de eeuwen heen. Het historische stadscentrum met de middeleeuwse monumenten sprak het meest tot de verbeelding. Belfort, Sint-Niklaaskerk, Sint-Baafskathedraal, Sint-Baafs- en Sint-Pietersabdij, evenals de beroemde Koren- en Graslei zijn vaak in beeld gebracht. De STAMcollectie bevat een vijftal stadsgzichten van De Noter. De kunstenaar werd geboren te Walem bij Mechelen in 1779. Hij kreeg een opleiding als beeldhouwer en begon pas in 1811 te schilderen. Hij werd leraar aan de Academie te Gent. Hij stierf te Gent in 1842. Het zelfportet in zijn atelier is gedateerd 1817. In dat jaar nam De Noter deel aan het Salon met een aantal schilderijen, waaronder dit werk. Het schilderij is niet zomaar een zelfportret. De kunstenaar heeft ook zijn atelier geportretteerd. Het is dus eveneens een interieurgezicht. Interieurgezichten van de meer eenvoudige huizen uit die periode komen niet veel voor. Meestal tonen die luxueuze interieurs van de adel en de burgerij of openbare gebouwen. Ofwel zijn het genretafereeltjes die vaak een geromantiseerd beeld geven. Hier gaat het echter om een concreet interieur. In 1815 verhuisde De Noter van het Nieuwland naar de Sleepstraat. Mogelijk was deze verhuis dus de aanleiding om zijn nieuwe atelier af te beelden. Het wapenschild op de achterzijde van het schilderij verwijst vermoedelijk naar de heer d’Hane de Stuyvenberg. Hij was een tijdgenoot van De Noter en bezat een aantal van diens schilderijen. Eén ervan was een versie van het Gezicht op de Sint-Niklaaskerk, dat afgebeeld is op het zelfportret. In onze eigen verzameling hebben we 2 versies van dit schilderij.
Objectnaam
schilderij
Vervaardiger
Pierre François De Noter
Datering
19de eeuw
Objectnummer
A2016.02

Objectgegevens

Materiaal
olieverf,paneel
Techniek
schilderen
Afmetingen
(geheel) hoogte 46.1 cm,(geheel) breedte 52.8 cm,(geheel) diepte 4.2 cm,(paneel) hoogte 33.3 cm,(paneel) breedte 40.2 cm
Plaats
Gent

Bekijk ook

Ghent City Museum

Bijlokesite
Godshuizenlaan 2 - 9000 Gent
09 267 14 00
info@stamgent.be

  • Vlaanderen verbeelding werkt
  • Logo Gent 125Px
made by